Astana, November 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 12 Safar Wednesday 06:33 08:02 13:03 16:05 17:53 19:22
2 November 13 Safar Thursday 06:35 08:03 13:03 16:03 17:51 19:20
3 November 14 Safar Friday 06:36 08:05 13:03 16:01 17:50 19:18
4 November 15 Safar Saturday 06:38 08:07 13:03 16:00 17:48 19:17
5 November 16 Safar Sunday 06:39 08:09 13:03 15:58 17:46 19:15
6 November 17 Safar Monday 06:41 08:10 13:03 15:56 17:45 19:14
7 November 18 Safar Tuesday 06:42 08:12 13:03 15:55 17:43 19:13
8 November 19 Safar Wednesday 06:44 08:14 13:03 15:53 17:41 19:11
9 November 20 Safar Thursday 06:45 08:15 13:03 15:52 17:40 19:10
10 November 21 Safar Friday 06:47 08:17 13:03 15:51 17:38 19:09
11 November 22 Safar Saturday 06:48 08:19 13:03 15:49 17:37 19:07
12 November 23 Safar Sunday 06:50 08:21 13:03 15:48 17:35 19:06
13 November 24 Safar Monday 06:51 08:22 13:04 15:46 17:34 19:05
14 November 25 Safar Tuesday 06:53 08:24 13:04 15:45 17:33 19:04
15 November 26 Safar Wednesday 06:54 08:26 13:04 15:44 17:31 19:03
16 November 27 Safar Thursday 06:56 08:27 13:04 15:43 17:30 19:02
17 November 28 Safar Friday 06:57 08:29 13:04 15:41 17:29 19:01
18 November 29 Safar Saturday 06:58 08:31 13:04 15:40 17:27 19:00
19 November 1 Rabi al-Awaal Sunday 07:00 08:32 13:05 15:39 17:26 18:59
20 November 2 Rabi al-Awaal Monday 07:01 08:34 13:05 15:38 17:25 18:58
21 November 3 Rabi al-Awaal Tuesday 07:02 08:36 13:05 15:37 17:24 18:57
22 November 4 Rabi al-Awaal Wednesday 07:04 08:37 13:05 15:36 17:23 18:56
23 November 5 Rabi al-Awaal Thursday 07:05 08:39 13:06 15:35 17:22 18:56
24 November 6 Rabi al-Awaal Friday 07:06 08:40 13:06 15:34 17:21 18:55
25 November 7 Rabi al-Awaal Saturday 07:08 08:42 13:06 15:33 17:20 18:54
26 November 8 Rabi al-Awaal Sunday 07:09 08:43 13:07 15:32 17:19 18:54
27 November 9 Rabi al-Awaal Monday 07:10 08:45 13:07 15:32 17:18 18:53
28 November 10 Rabi al-Awaal Tuesday 07:12 08:46 13:07 15:31 17:17 18:52
29 November 11 Rabi al-Awaal Wednesday 07:13 08:48 13:08 15:30 17:17 18:52
30 November 12 Rabi al-Awaal Thursday 07:14 08:49 13:08 15:29 17:16 18:51