Astana, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 23 Safar Thursday 06:33 08:01 13:03 16:05 17:54 19:22
2 November 24 Safar Friday 06:34 08:03 13:03 16:03 17:52 19:20
3 November 25 Safar Saturday 06:36 08:05 13:03 16:02 17:50 19:19
4 November 26 Safar Sunday 06:38 08:06 13:03 16:00 17:48 19:17
5 November 27 Safar Monday 06:39 08:08 13:03 15:58 17:47 19:16
6 November 28 Safar Tuesday 06:41 08:10 13:03 15:57 17:45 19:14
7 November 29 Safar Wednesday 06:42 08:12 13:03 15:55 17:43 19:13
8 November 1 Rabi al-Awaal Thursday 06:44 08:13 13:03 15:54 17:42 19:12
9 November 2 Rabi al-Awaal Friday 06:45 08:15 13:03 15:52 17:40 19:10
10 November 3 Rabi al-Awaal Saturday 06:47 08:17 13:03 15:51 17:39 19:09
11 November 4 Rabi al-Awaal Sunday 06:48 08:18 13:03 15:49 17:37 19:08
12 November 5 Rabi al-Awaal Monday 06:49 08:20 13:03 15:48 17:36 19:07
13 November 6 Rabi al-Awaal Tuesday 06:51 08:22 13:04 15:47 17:34 19:05
14 November 7 Rabi al-Awaal Wednesday 06:52 08:24 13:04 15:45 17:33 19:04
15 November 8 Rabi al-Awaal Thursday 06:54 08:25 13:04 15:44 17:32 19:03
16 November 9 Rabi al-Awaal Friday 06:55 08:27 13:04 15:43 17:30 19:02
17 November 10 Rabi al-Awaal Saturday 06:57 08:29 13:04 15:42 17:29 19:01
18 November 11 Rabi al-Awaal Sunday 06:58 08:30 13:04 15:40 17:28 19:00
19 November 12 Rabi al-Awaal Monday 06:59 08:32 13:05 15:39 17:26 18:59
20 November 13 Rabi al-Awaal Tuesday 07:01 08:34 13:05 15:38 17:25 18:58
21 November 14 Rabi al-Awaal Wednesday 07:02 08:35 13:05 15:37 17:24 18:57
22 November 15 Rabi al-Awaal Thursday 07:04 08:37 13:05 15:36 17:23 18:57
23 November 16 Rabi al-Awaal Friday 07:05 08:38 13:06 15:35 17:22 18:56
24 November 17 Rabi al-Awaal Saturday 07:06 08:40 13:06 15:34 17:21 18:55
25 November 18 Rabi al-Awaal Sunday 07:07 08:42 13:06 15:33 17:20 18:54
26 November 19 Rabi al-Awaal Monday 07:09 08:43 13:06 15:33 17:19 18:54
27 November 20 Rabi al-Awaal Tuesday 07:10 08:45 13:07 15:32 17:18 18:53
28 November 21 Rabi al-Awaal Wednesday 07:11 08:46 13:07 15:31 17:18 18:53
29 November 22 Rabi al-Awaal Thursday 07:12 08:48 13:07 15:30 17:17 18:52
30 November 23 Rabi al-Awaal Friday 07:14 08:49 13:08 15:30 17:16 18:52