Astana, September 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 22 Dhu al-Hijja Saturday 04:47 06:22 13:19 18:00 20:06 21:40
2 September 23 Dhu al-Hijja Sunday 04:49 06:24 13:19 17:58 20:04 21:38
3 September 24 Dhu al-Hijja Monday 04:51 06:25 13:19 17:56 20:01 21:35
4 September 25 Dhu al-Hijja Tuesday 04:53 06:27 13:18 17:55 19:59 21:32
5 September 26 Dhu al-Hijja Wednesday 04:55 06:28 13:18 17:53 19:57 21:29
6 September 27 Dhu al-Hijja Thursday 04:57 06:30 13:18 17:51 19:55 21:27
7 September 28 Dhu al-Hijja Friday 04:59 06:31 13:17 17:49 19:52 21:24
8 September 29 Dhu al-Hijja Saturday 05:01 06:33 13:17 17:47 19:50 21:21
9 September 30 Dhu al-Hijja Sunday 05:03 06:34 13:17 17:46 19:48 21:19
10 September 1 Muharram Monday 05:05 06:36 13:16 17:44 19:46 21:16
11 September 2 Muharram Tuesday 05:07 06:38 13:16 17:42 19:43 21:14
12 September 3 Muharram Wednesday 05:09 06:39 13:16 17:40 19:41 21:11
13 September 4 Muharram Thursday 05:11 06:41 13:15 17:38 19:39 21:08
14 September 5 Muharram Friday 05:13 06:42 13:15 17:36 19:37 21:06
15 September 6 Muharram Saturday 05:15 06:44 13:15 17:35 19:34 21:03
16 September 7 Muharram Sunday 05:17 06:45 13:14 17:33 19:32 21:01
17 September 8 Muharram Monday 05:18 06:47 13:14 17:31 19:30 20:58
18 September 9 Muharram Tuesday 05:20 06:49 13:13 17:29 19:27 20:56
19 September 10 Muharram Wednesday 05:22 06:50 13:13 17:27 19:25 20:53
20 September 11 Muharram Thursday 05:24 06:52 13:13 17:25 19:23 20:51
21 September 12 Muharram Friday 05:26 06:53 13:12 17:23 19:21 20:48
22 September 13 Muharram Saturday 05:27 06:55 13:12 17:21 19:18 20:46
23 September 14 Muharram Sunday 05:29 06:56 13:12 17:19 19:16 20:43
24 September 15 Muharram Monday 05:31 06:58 13:11 17:17 19:14 20:41
25 September 16 Muharram Tuesday 05:33 07:00 13:11 17:15 19:11 20:38
26 September 17 Muharram Wednesday 05:34 07:01 13:11 17:13 19:09 20:36
27 September 18 Muharram Thursday 05:36 07:03 13:10 17:11 19:07 20:33
28 September 19 Muharram Friday 05:38 07:04 13:10 17:09 19:05 20:31
29 September 20 Muharram Saturday 05:40 07:06 13:10 17:07 19:02 20:29
30 September 21 Muharram Sunday 05:41 07:08 13:09 17:05 19:00 20:26