Kokshetau, August 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 21 Dhu al-Qaʿda Wednesday 03:33 05:33 13:34 18:54 21:23 23:23
2 August 22 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:34 05:35 13:34 18:53 21:21 23:22
3 August 23 Dhu al-Qaʿda Friday 03:35 05:37 13:34 18:52 21:20 23:21
4 August 24 Dhu al-Qaʿda Saturday 03:36 05:38 13:34 18:50 21:18 23:20
5 August 25 Dhu al-Qaʿda Sunday 03:37 05:40 13:33 18:49 21:16 23:19
6 August 26 Dhu al-Qaʿda Monday 03:37 05:42 13:33 18:48 21:14 23:18
7 August 27 Dhu al-Qaʿda Tuesday 03:38 05:43 13:33 18:47 21:12 23:17
8 August 28 Dhu al-Qaʿda Wednesday 03:39 05:45 13:33 18:46 21:10 23:15
9 August 29 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:42 05:47 13:33 18:44 21:08 23:12
10 August 30 Dhu al-Qaʿda Friday 03:46 05:49 13:33 18:43 21:06 23:08
11 August 1 Dhu al-Hijja Saturday 03:49 05:50 13:33 18:42 21:04 23:05
12 August 2 Dhu al-Hijja Sunday 03:52 05:52 13:33 18:40 21:02 23:02
13 August 3 Dhu al-Hijja Monday 03:55 05:54 13:32 18:39 21:00 22:58
14 August 4 Dhu al-Hijja Tuesday 03:58 05:55 13:32 18:37 20:58 22:55
15 August 5 Dhu al-Hijja Wednesday 04:01 05:57 13:32 18:36 20:56 22:52
16 August 6 Dhu al-Hijja Thursday 04:03 05:59 13:32 18:35 20:54 22:48
17 August 7 Dhu al-Hijja Friday 04:06 06:01 13:32 18:33 20:52 22:45
18 August 8 Dhu al-Hijja Saturday 04:09 06:02 13:31 18:32 20:49 22:42
19 August 9 Dhu al-Hijja Sunday 04:12 06:04 13:31 18:30 20:47 22:39
20 August 10 Dhu al-Hijja Monday 04:15 06:06 13:31 18:28 20:45 22:36
21 August 11 Dhu al-Hijja Tuesday 04:17 06:07 13:31 18:27 20:43 22:32
22 August 12 Dhu al-Hijja Wednesday 04:20 06:09 13:30 18:25 20:41 22:29
23 August 13 Dhu al-Hijja Thursday 04:23 06:11 13:30 18:24 20:38 22:26
24 August 14 Dhu al-Hijja Friday 04:25 06:13 13:30 18:22 20:36 22:23
25 August 15 Dhu al-Hijja Saturday 04:28 06:14 13:30 18:20 20:34 22:20
26 August 16 Dhu al-Hijja Sunday 04:30 06:16 13:29 18:19 20:32 22:17
27 August 17 Dhu al-Hijja Monday 04:33 06:18 13:29 18:17 20:29 22:14
28 August 18 Dhu al-Hijja Tuesday 04:35 06:20 13:29 18:15 20:27 22:11
29 August 19 Dhu al-Hijja Wednesday 04:38 06:21 13:28 18:13 20:25 22:08
30 August 20 Dhu al-Hijja Thursday 04:40 06:23 13:28 18:12 20:22 22:05
31 August 21 Dhu al-Hijja Friday 04:43 06:25 13:28 18:10 20:20 22:02