Kokshetau, August 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 1 Dhu al-Hijja Thursday 03:33 05:33 13:34 18:54 21:24 23:24
2 August 2 Dhu al-Hijja Friday 03:34 05:35 13:34 18:53 21:22 23:23
3 August 3 Dhu al-Hijja Saturday 03:35 05:36 13:34 18:52 21:20 23:22
4 August 4 Dhu al-Hijja Sunday 03:36 05:38 13:34 18:51 21:18 23:21
5 August 5 Dhu al-Hijja Monday 03:36 05:40 13:33 18:50 21:16 23:20
6 August 6 Dhu al-Hijja Tuesday 03:37 05:41 13:33 18:48 21:15 23:19
7 August 7 Dhu al-Hijja Wednesday 03:38 05:43 13:33 18:47 21:13 23:18
8 August 8 Dhu al-Hijja Thursday 03:39 05:45 13:33 18:46 21:11 23:16
9 August 9 Dhu al-Hijja Friday 03:42 05:46 13:33 18:45 21:09 23:13
10 August 10 Dhu al-Hijja Saturday 03:45 05:48 13:33 18:43 21:07 23:09
11 August 11 Dhu al-Hijja Sunday 03:48 05:50 13:33 18:42 21:05 23:06
12 August 12 Dhu al-Hijja Monday 03:51 05:52 13:33 18:41 21:03 23:02
13 August 13 Dhu al-Hijja Tuesday 03:54 05:53 13:32 18:39 21:01 22:59
14 August 14 Dhu al-Hijja Wednesday 03:57 05:55 13:32 18:38 20:59 22:56
15 August 15 Dhu al-Hijja Thursday 04:00 05:57 13:32 18:36 20:56 22:53
16 August 16 Dhu al-Hijja Friday 04:03 05:58 13:32 18:35 20:54 22:49
17 August 17 Dhu al-Hijja Saturday 04:06 06:00 13:32 18:33 20:52 22:46
18 August 18 Dhu al-Hijja Sunday 04:08 06:02 13:31 18:32 20:50 22:43
19 August 19 Dhu al-Hijja Monday 04:11 06:04 13:31 18:30 20:48 22:40
20 August 20 Dhu al-Hijja Tuesday 04:14 06:05 13:31 18:29 20:46 22:36
21 August 21 Dhu al-Hijja Wednesday 04:17 06:07 13:31 18:27 20:43 22:33
22 August 22 Dhu al-Hijja Thursday 04:19 06:09 13:30 18:26 20:41 22:30
23 August 23 Dhu al-Hijja Friday 04:22 06:10 13:30 18:24 20:39 22:27
24 August 24 Dhu al-Hijja Saturday 04:25 06:12 13:30 18:22 20:37 22:24
25 August 25 Dhu al-Hijja Sunday 04:27 06:14 13:30 18:21 20:34 22:21
26 August 26 Dhu al-Hijja Monday 04:30 06:16 13:29 18:19 20:32 22:18
27 August 27 Dhu al-Hijja Tuesday 04:32 06:17 13:29 18:17 20:30 22:15
28 August 28 Dhu al-Hijja Wednesday 04:35 06:19 13:29 18:16 20:28 22:11
29 August 29 Dhu al-Hijja Thursday 04:37 06:21 13:29 18:14 20:25 22:08
30 August 1 Muharram Friday 04:40 06:23 13:28 18:12 20:23 22:05
31 August 2 Muharram Saturday 04:42 06:24 13:28 18:10 20:21 22:02