Aktobe, January 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 3 Rabi al-Akhir Sunday 07:31 09:06 13:20 15:38 17:24 18:59
2 January 4 Rabi al-Akhir Monday 07:31 09:06 13:20 15:39 17:25 19:00
3 January 5 Rabi al-Akhir Tuesday 07:31 09:06 13:21 15:40 17:26 19:01
4 January 6 Rabi al-Akhir Wednesday 07:31 09:06 13:21 15:41 17:27 19:02
5 January 7 Rabi al-Akhir Thursday 07:31 09:06 13:22 15:42 17:28 19:03
6 January 8 Rabi al-Akhir Friday 07:31 09:05 13:22 15:43 17:30 19:04
7 January 9 Rabi al-Akhir Saturday 07:31 09:05 13:23 15:45 17:31 19:05
8 January 10 Rabi al-Akhir Sunday 07:30 09:04 13:23 15:46 17:32 19:06
9 January 11 Rabi al-Akhir Monday 07:30 09:04 13:23 15:47 17:33 19:07
10 January 12 Rabi al-Akhir Tuesday 07:30 09:04 13:24 15:48 17:35 19:08
11 January 13 Rabi al-Akhir Wednesday 07:30 09:03 13:24 15:50 17:36 19:09
12 January 14 Rabi al-Akhir Thursday 07:29 09:02 13:25 15:51 17:37 19:11
13 January 15 Rabi al-Akhir Friday 07:29 09:02 13:25 15:52 17:39 19:12
14 January 16 Rabi al-Akhir Saturday 07:28 09:01 13:25 15:54 17:40 19:13
15 January 17 Rabi al-Akhir Sunday 07:28 09:00 13:26 15:55 17:42 19:14
16 January 18 Rabi al-Akhir Monday 07:27 08:59 13:26 15:57 17:43 19:16
17 January 19 Rabi al-Akhir Tuesday 07:27 08:59 13:26 15:58 17:45 19:17
18 January 20 Rabi al-Akhir Wednesday 07:26 08:58 13:27 16:00 17:46 19:18
19 January 21 Rabi al-Akhir Thursday 07:25 08:57 13:27 16:01 17:48 19:19
20 January 22 Rabi al-Akhir Friday 07:24 08:56 13:27 16:03 17:50 19:21
21 January 23 Rabi al-Akhir Saturday 07:24 08:55 13:28 16:04 17:51 19:22
22 January 24 Rabi al-Akhir Sunday 07:23 08:54 13:28 16:06 17:53 19:24
23 January 25 Rabi al-Akhir Monday 07:22 08:53 13:28 16:07 17:54 19:25
24 January 26 Rabi al-Akhir Tuesday 07:21 08:51 13:28 16:09 17:56 19:26
25 January 27 Rabi al-Akhir Wednesday 07:20 08:50 13:29 16:10 17:58 19:28
26 January 28 Rabi al-Akhir Thursday 07:19 08:49 13:29 16:12 17:59 19:29
27 January 29 Rabi al-Akhir Friday 07:18 08:48 13:29 16:14 18:01 19:31
28 January 1 Jumada al-Awaal Saturday 07:17 08:46 13:29 16:15 18:03 19:32
29 January 2 Jumada al-Awaal Sunday 07:16 08:45 13:29 16:17 18:05 19:34
30 January 3 Jumada al-Awaal Monday 07:15 08:44 13:30 16:19 18:06 19:35
31 January 4 Jumada al-Awaal Tuesday 07:14 08:42 13:30 16:20 18:08 19:36