Aktobe, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 23 Safar Thursday 06:30 07:56 13:00 16:05 17:53 19:19
2 November 24 Safar Friday 06:31 07:58 13:00 16:03 17:51 19:18
3 November 25 Safar Saturday 06:33 08:00 13:00 16:02 17:49 19:16
4 November 26 Safar Sunday 06:34 08:01 13:00 16:00 17:48 19:15
5 November 27 Safar Monday 06:36 08:03 13:00 15:58 17:46 19:13
6 November 28 Safar Tuesday 06:37 08:05 13:00 15:57 17:45 19:12
7 November 29 Safar Wednesday 06:39 08:06 13:00 15:55 17:43 19:11
8 November 1 Rabi al-Awaal Thursday 06:40 08:08 13:00 15:54 17:41 19:09
9 November 2 Rabi al-Awaal Friday 06:41 08:10 13:00 15:53 17:40 19:08
10 November 3 Rabi al-Awaal Saturday 06:43 08:11 13:00 15:51 17:38 19:07
11 November 4 Rabi al-Awaal Sunday 06:44 08:13 13:00 15:50 17:37 19:06
12 November 5 Rabi al-Awaal Monday 06:46 08:15 13:00 15:48 17:36 19:04
13 November 6 Rabi al-Awaal Tuesday 06:47 08:16 13:01 15:47 17:34 19:03
14 November 7 Rabi al-Awaal Wednesday 06:49 08:18 13:01 15:46 17:33 19:02
15 November 8 Rabi al-Awaal Thursday 06:50 08:20 13:01 15:45 17:31 19:01
16 November 9 Rabi al-Awaal Friday 06:51 08:21 13:01 15:43 17:30 19:00
17 November 10 Rabi al-Awaal Saturday 06:53 08:23 13:01 15:42 17:29 18:59
18 November 11 Rabi al-Awaal Sunday 06:54 08:24 13:01 15:41 17:28 18:58
19 November 12 Rabi al-Awaal Monday 06:55 08:26 13:02 15:40 17:27 18:57
20 November 13 Rabi al-Awaal Tuesday 06:57 08:28 13:02 15:39 17:26 18:56
21 November 14 Rabi al-Awaal Wednesday 06:58 08:29 13:02 15:38 17:24 18:56
22 November 15 Rabi al-Awaal Thursday 06:59 08:31 13:02 15:37 17:23 18:55
23 November 16 Rabi al-Awaal Friday 07:01 08:32 13:03 15:36 17:22 18:54
24 November 17 Rabi al-Awaal Saturday 07:02 08:34 13:03 15:35 17:22 18:53
25 November 18 Rabi al-Awaal Sunday 07:03 08:35 13:03 15:34 17:21 18:53
26 November 19 Rabi al-Awaal Monday 07:04 08:37 13:04 15:34 17:20 18:52
27 November 20 Rabi al-Awaal Tuesday 07:06 08:38 13:04 15:33 17:19 18:52
28 November 21 Rabi al-Awaal Wednesday 07:07 08:40 13:04 15:32 17:18 18:51
29 November 22 Rabi al-Awaal Thursday 07:08 08:41 13:05 15:31 17:18 18:51
30 November 23 Rabi al-Awaal Friday 07:09 08:42 13:05 15:31 17:17 18:50