Aktobe, September 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 22 Dhu al-Hijja Saturday 04:48 06:20 13:16 17:57 20:01 21:34
2 September 23 Dhu al-Hijja Sunday 04:50 06:22 13:16 17:55 19:59 21:31
3 September 24 Dhu al-Hijja Monday 04:52 06:23 13:16 17:53 19:57 21:28
4 September 25 Dhu al-Hijja Tuesday 04:54 06:25 13:15 17:52 19:55 21:26
5 September 26 Dhu al-Hijja Wednesday 04:56 06:26 13:15 17:50 19:53 21:23
6 September 27 Dhu al-Hijja Thursday 04:58 06:28 13:15 17:48 19:51 21:21
7 September 28 Dhu al-Hijja Friday 05:00 06:29 13:14 17:46 19:48 21:18
8 September 29 Dhu al-Hijja Saturday 05:01 06:31 13:14 17:45 19:46 21:16
9 September 30 Dhu al-Hijja Sunday 05:03 06:32 13:14 17:43 19:44 21:13
10 September 1 Muharram Monday 05:05 06:34 13:13 17:41 19:42 21:10
11 September 2 Muharram Tuesday 05:07 06:35 13:13 17:39 19:40 21:08
12 September 3 Muharram Wednesday 05:09 06:37 13:13 17:38 19:37 21:05
13 September 4 Muharram Thursday 05:11 06:39 13:12 17:36 19:35 21:03
14 September 5 Muharram Friday 05:12 06:40 13:12 17:34 19:33 21:00
15 September 6 Muharram Saturday 05:14 06:42 13:12 17:32 19:31 20:58
16 September 7 Muharram Sunday 05:16 06:43 13:11 17:30 19:29 20:55
17 September 8 Muharram Monday 05:18 06:45 13:11 17:28 19:26 20:53
18 September 9 Muharram Tuesday 05:20 06:46 13:11 17:27 19:24 20:50
19 September 10 Muharram Wednesday 05:21 06:48 13:10 17:25 19:22 20:48
20 September 11 Muharram Thursday 05:23 06:49 13:10 17:23 19:20 20:45
21 September 12 Muharram Friday 05:25 06:51 13:09 17:21 19:17 20:43
22 September 13 Muharram Saturday 05:26 06:52 13:09 17:19 19:15 20:41
23 September 14 Muharram Sunday 05:28 06:54 13:09 17:17 19:13 20:38
24 September 15 Muharram Monday 05:30 06:55 13:08 17:15 19:11 20:36
25 September 16 Muharram Tuesday 05:32 06:57 13:08 17:13 19:08 20:33
26 September 17 Muharram Wednesday 05:33 06:58 13:08 17:11 19:06 20:31
27 September 18 Muharram Thursday 05:35 07:00 13:07 17:09 19:04 20:29
28 September 19 Muharram Friday 05:37 07:01 13:07 17:08 19:02 20:26
29 September 20 Muharram Saturday 05:38 07:03 13:07 17:06 19:00 20:24
30 September 21 Muharram Sunday 05:40 07:04 13:06 17:04 18:57 20:22