Khromtau, January 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 15 Rabi al-Akhir Monday 07:26 09:01 13:15 15:33 17:19 18:54
2 January 16 Rabi al-Akhir Tuesday 07:26 09:01 13:15 15:34 17:20 18:55
3 January 17 Rabi al-Akhir Wednesday 07:26 09:01 13:16 15:35 17:21 18:56
4 January 18 Rabi al-Akhir Thursday 07:26 09:01 13:16 15:36 17:22 18:57
5 January 19 Rabi al-Akhir Friday 07:26 09:00 13:17 15:37 17:23 18:58
6 January 20 Rabi al-Akhir Saturday 07:26 09:00 13:17 15:38 17:24 18:59
7 January 21 Rabi al-Akhir Sunday 07:26 09:00 13:17 15:39 17:26 19:00
8 January 22 Rabi al-Akhir Monday 07:25 08:59 13:18 15:41 17:27 19:01
9 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:25 08:59 13:18 15:42 17:28 19:02
10 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:25 08:58 13:19 15:43 17:30 19:03
11 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:25 08:58 13:19 15:44 17:31 19:04
12 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:24 08:57 13:20 15:46 17:32 19:05
13 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:24 08:57 13:20 15:47 17:34 19:07
14 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:23 08:56 13:20 15:49 17:35 19:08
15 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:23 08:55 13:21 15:50 17:37 19:09
16 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:22 08:54 13:21 15:51 17:38 19:10
17 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:22 08:54 13:21 15:53 17:40 19:12
18 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:21 08:53 13:22 15:54 17:41 19:13
19 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:20 08:52 13:22 15:56 17:43 19:14
20 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:20 08:51 13:22 15:57 17:44 19:15
21 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:19 08:50 13:23 15:59 17:46 19:17
22 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:18 08:49 13:23 16:00 17:48 19:18
23 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:17 08:48 13:23 16:02 17:49 19:20
24 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:16 08:47 13:23 16:04 17:51 19:21
25 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:15 08:45 13:24 16:05 17:52 19:22
26 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:14 08:44 13:24 16:07 17:54 19:24
27 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:13 08:43 13:24 16:08 17:56 19:25
28 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:12 08:42 13:24 16:10 17:57 19:27
29 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:11 08:40 13:24 16:12 17:59 19:28
30 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:10 08:39 13:25 16:13 18:01 19:30
31 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:09 08:38 13:25 16:15 18:03 19:31