Khromtau, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 23 Safar Thursday 06:25 07:51 12:55 16:00 17:48 19:14
2 November 24 Safar Friday 06:26 07:53 12:55 15:58 17:46 19:13
3 November 25 Safar Saturday 06:28 07:54 12:55 15:57 17:44 19:11
4 November 26 Safar Sunday 06:29 07:56 12:55 15:55 17:43 19:10
5 November 27 Safar Monday 06:30 07:58 12:55 15:54 17:41 19:08
6 November 28 Safar Tuesday 06:32 07:59 12:55 15:52 17:40 19:07
7 November 29 Safar Wednesday 06:33 08:01 12:55 15:51 17:38 19:06
8 November 1 Rabi al-Awaal Thursday 06:35 08:03 12:55 15:49 17:36 19:04
9 November 2 Rabi al-Awaal Friday 06:36 08:04 12:55 15:48 17:35 19:03
10 November 3 Rabi al-Awaal Saturday 06:38 08:06 12:55 15:46 17:33 19:02
11 November 4 Rabi al-Awaal Sunday 06:39 08:08 12:55 15:45 17:32 19:01
12 November 5 Rabi al-Awaal Monday 06:41 08:09 12:55 15:44 17:31 18:59
13 November 6 Rabi al-Awaal Tuesday 06:42 08:11 12:56 15:42 17:29 18:58
14 November 7 Rabi al-Awaal Wednesday 06:43 08:13 12:56 15:41 17:28 18:57
15 November 8 Rabi al-Awaal Thursday 06:45 08:14 12:56 15:40 17:27 18:56
16 November 9 Rabi al-Awaal Friday 06:46 08:16 12:56 15:39 17:25 18:55
17 November 10 Rabi al-Awaal Saturday 06:48 08:18 12:56 15:37 17:24 18:54
18 November 11 Rabi al-Awaal Sunday 06:49 08:19 12:56 15:36 17:23 18:53
19 November 12 Rabi al-Awaal Monday 06:50 08:21 12:57 15:35 17:22 18:52
20 November 13 Rabi al-Awaal Tuesday 06:52 08:22 12:57 15:34 17:21 18:51
21 November 14 Rabi al-Awaal Wednesday 06:53 08:24 12:57 15:33 17:20 18:51
22 November 15 Rabi al-Awaal Thursday 06:54 08:25 12:57 15:32 17:19 18:50
23 November 16 Rabi al-Awaal Friday 06:56 08:27 12:58 15:31 17:18 18:49
24 November 17 Rabi al-Awaal Saturday 06:57 08:29 12:58 15:30 17:17 18:48
25 November 18 Rabi al-Awaal Sunday 06:58 08:30 12:58 15:29 17:16 18:48
26 November 19 Rabi al-Awaal Monday 06:59 08:32 12:58 15:29 17:15 18:47
27 November 20 Rabi al-Awaal Tuesday 07:01 08:33 12:59 15:28 17:14 18:47
28 November 21 Rabi al-Awaal Wednesday 07:02 08:34 12:59 15:27 17:13 18:46
29 November 22 Rabi al-Awaal Thursday 07:03 08:36 12:59 15:27 17:13 18:46
30 November 23 Rabi al-Awaal Friday 07:04 08:37 13:00 15:26 17:12 18:45