Khromtau, September 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 21 Dhu al-Hijja Saturday 04:43 06:15 13:11 17:52 19:56 21:28
2 September 22 Dhu al-Hijja Sunday 04:45 06:17 13:11 17:50 19:54 21:26
3 September 23 Dhu al-Hijja Monday 04:47 06:18 13:11 17:48 19:52 21:23
4 September 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:49 06:20 13:10 17:47 19:50 21:21
5 September 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:51 06:21 13:10 17:45 19:48 21:18
6 September 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:53 06:23 13:10 17:43 19:46 21:15
7 September 27 Dhu al-Hijja Friday 04:55 06:24 13:09 17:41 19:43 21:13
8 September 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:56 06:26 13:09 17:40 19:41 21:10
9 September 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:58 06:27 13:09 17:38 19:39 21:08
10 September 30 Dhu al-Hijja Monday 05:00 06:29 13:08 17:36 19:37 21:05
11 September 1 Muharram Tuesday 05:02 06:30 13:08 17:34 19:35 21:03
12 September 2 Muharram Wednesday 05:04 06:32 13:08 17:32 19:32 21:00
13 September 3 Muharram Thursday 05:06 06:33 13:07 17:31 19:30 20:58
14 September 4 Muharram Friday 05:08 06:35 13:07 17:29 19:28 20:55
15 September 5 Muharram Saturday 05:09 06:36 13:07 17:27 19:26 20:53
16 September 6 Muharram Sunday 05:11 06:38 13:06 17:25 19:23 20:50
17 September 7 Muharram Monday 05:13 06:40 13:06 17:23 19:21 20:48
18 September 8 Muharram Tuesday 05:15 06:41 13:05 17:21 19:19 20:45
19 September 9 Muharram Wednesday 05:16 06:43 13:05 17:20 19:17 20:43
20 September 10 Muharram Thursday 05:18 06:44 13:05 17:18 19:15 20:40
21 September 11 Muharram Friday 05:20 06:46 13:04 17:16 19:12 20:38
22 September 12 Muharram Saturday 05:22 06:47 13:04 17:14 19:10 20:35
23 September 13 Muharram Sunday 05:23 06:49 13:04 17:12 19:08 20:33
24 September 14 Muharram Monday 05:25 06:50 13:03 17:10 19:06 20:31
25 September 15 Muharram Tuesday 05:27 06:52 13:03 17:08 19:03 20:28
26 September 16 Muharram Wednesday 05:28 06:53 13:03 17:06 19:01 20:26
27 September 17 Muharram Thursday 05:30 06:55 13:02 17:04 18:59 20:24
28 September 18 Muharram Friday 05:32 06:56 13:02 17:03 18:57 20:21
29 September 19 Muharram Saturday 05:33 06:58 13:02 17:01 18:55 20:19
30 September 20 Muharram Sunday 05:35 06:59 13:01 16:59 18:52 20:17