Kandyagash, January 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 13 Rabi al-Akhir Monday 07:28 09:01 13:19 15:41 17:26 18:59
2 January 14 Rabi al-Akhir Tuesday 07:28 09:01 13:19 15:42 17:27 19:00
3 January 15 Rabi al-Akhir Wednesday 07:28 09:01 13:20 15:43 17:28 19:01
4 January 16 Rabi al-Akhir Thursday 07:28 09:01 13:20 15:44 17:30 19:02
5 January 17 Rabi al-Akhir Friday 07:28 09:01 13:21 15:45 17:31 19:03
6 January 18 Rabi al-Akhir Saturday 07:28 09:01 13:21 15:46 17:32 19:04
7 January 19 Rabi al-Akhir Sunday 07:28 09:00 13:22 15:47 17:33 19:05
8 January 20 Rabi al-Akhir Monday 07:28 09:00 13:22 15:48 17:34 19:06
9 January 21 Rabi al-Akhir Tuesday 07:28 09:00 13:22 15:50 17:36 19:07
10 January 22 Rabi al-Akhir Wednesday 07:27 08:59 13:23 15:51 17:37 19:08
11 January 23 Rabi al-Akhir Thursday 07:27 08:59 13:23 15:52 17:38 19:10
12 January 24 Rabi al-Akhir Friday 07:27 08:58 13:24 15:54 17:40 19:11
13 January 25 Rabi al-Akhir Saturday 07:26 08:57 13:24 15:55 17:41 19:12
14 January 26 Rabi al-Akhir Sunday 07:26 08:57 13:24 15:56 17:42 19:13
15 January 27 Rabi al-Akhir Monday 07:25 08:56 13:25 15:58 17:44 19:14
16 January 28 Rabi al-Akhir Tuesday 07:25 08:55 13:25 15:59 17:45 19:16
17 January 29 Rabi al-Akhir Wednesday 07:24 08:55 13:25 16:00 17:47 19:17
18 January 1 Jumada al-Awaal Thursday 07:24 08:54 13:26 16:02 17:48 19:18
19 January 2 Jumada al-Awaal Friday 07:23 08:53 13:26 16:03 17:50 19:19
20 January 3 Jumada al-Awaal Saturday 07:22 08:52 13:26 16:05 17:51 19:21
21 January 4 Jumada al-Awaal Sunday 07:22 08:51 13:27 16:06 17:53 19:22
22 January 5 Jumada al-Awaal Monday 07:21 08:50 13:27 16:08 17:54 19:23
23 January 6 Jumada al-Awaal Tuesday 07:20 08:49 13:27 16:09 17:56 19:25
24 January 7 Jumada al-Awaal Wednesday 07:19 08:48 13:27 16:11 17:58 19:26
25 January 8 Jumada al-Awaal Thursday 07:18 08:47 13:28 16:12 17:59 19:27
26 January 9 Jumada al-Awaal Friday 07:17 08:45 13:28 16:14 18:01 19:29
27 January 10 Jumada al-Awaal Saturday 07:16 08:44 13:28 16:16 18:02 19:30
28 January 11 Jumada al-Awaal Sunday 07:15 08:43 13:28 16:17 18:04 19:32
29 January 12 Jumada al-Awaal Monday 07:14 08:42 13:28 16:19 18:06 19:33
30 January 13 Jumada al-Awaal Tuesday 07:13 08:40 13:29 16:20 18:07 19:34
31 January 14 Jumada al-Awaal Wednesday 07:12 08:39 13:29 16:22 18:09 19:36