Shalkar, January 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 3 Rabi al-Akhir Sunday 07:16 08:48 13:08 15:38 17:23 18:54
2 January 4 Rabi al-Akhir Monday 07:16 08:48 13:09 15:39 17:24 18:55
3 January 5 Rabi al-Akhir Tuesday 07:17 08:48 13:09 15:40 17:25 18:56
4 January 6 Rabi al-Akhir Wednesday 07:17 08:47 13:10 15:41 17:26 18:57
5 January 7 Rabi al-Akhir Thursday 07:16 08:47 13:10 15:42 17:27 18:58
6 January 8 Rabi al-Akhir Friday 07:16 08:47 13:10 15:43 17:28 18:59
7 January 9 Rabi al-Akhir Saturday 07:16 08:47 13:11 15:44 17:29 19:00
8 January 10 Rabi al-Akhir Sunday 07:16 08:46 13:11 15:46 17:30 19:01
9 January 11 Rabi al-Akhir Monday 07:16 08:46 13:12 15:47 17:32 19:02
10 January 12 Rabi al-Akhir Tuesday 07:16 08:46 13:12 15:48 17:33 19:03
11 January 13 Rabi al-Akhir Wednesday 07:15 08:45 13:12 15:49 17:34 19:04
12 January 14 Rabi al-Akhir Thursday 07:15 08:45 13:13 15:50 17:35 19:05
13 January 15 Rabi al-Akhir Friday 07:15 08:44 13:13 15:52 17:37 19:06
14 January 16 Rabi al-Akhir Saturday 07:14 08:44 13:14 15:53 17:38 19:07
15 January 17 Rabi al-Akhir Sunday 07:14 08:43 13:14 15:54 17:39 19:08
16 January 18 Rabi al-Akhir Monday 07:13 08:42 13:14 15:56 17:41 19:10
17 January 19 Rabi al-Akhir Tuesday 07:13 08:42 13:15 15:57 17:42 19:11
18 January 20 Rabi al-Akhir Wednesday 07:12 08:41 13:15 15:58 17:44 19:12
19 January 21 Rabi al-Akhir Thursday 07:12 08:40 13:15 16:00 17:45 19:13
20 January 22 Rabi al-Akhir Friday 07:11 08:39 13:16 16:01 17:47 19:15
21 January 23 Rabi al-Akhir Saturday 07:10 08:38 13:16 16:03 17:48 19:16
22 January 24 Rabi al-Akhir Sunday 07:10 08:37 13:16 16:04 17:50 19:17
23 January 25 Rabi al-Akhir Monday 07:09 08:36 13:16 16:06 17:51 19:18
24 January 26 Rabi al-Akhir Tuesday 07:08 08:35 13:17 16:07 17:53 19:20
25 January 27 Rabi al-Akhir Wednesday 07:07 08:34 13:17 16:09 17:54 19:21
26 January 28 Rabi al-Akhir Thursday 07:06 08:33 13:17 16:10 17:56 19:22
27 January 29 Rabi al-Akhir Friday 07:05 08:32 13:17 16:12 17:57 19:24
28 January 1 Jumada al-Awaal Saturday 07:05 08:31 13:17 16:13 17:59 19:25
29 January 2 Jumada al-Awaal Sunday 07:04 08:30 13:18 16:15 18:00 19:26
30 January 3 Jumada al-Awaal Monday 07:03 08:28 13:18 16:16 18:02 19:28
31 January 4 Jumada al-Awaal Tuesday 07:01 08:27 13:18 16:18 18:03 19:29