Shalkar, September 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 10 Dhu al-Hijja Friday 04:48 06:17 13:05 17:44 19:46 21:14
2 September 11 Dhu al-Hijja Saturday 04:50 06:18 13:04 17:43 19:44 21:11
3 September 12 Dhu al-Hijja Sunday 04:52 06:19 13:04 17:41 19:42 21:09
4 September 13 Dhu al-Hijja Monday 04:53 06:21 13:04 17:39 19:40 21:07
5 September 14 Dhu al-Hijja Tuesday 04:55 06:22 13:03 17:38 19:38 21:04
6 September 15 Dhu al-Hijja Wednesday 04:57 06:23 13:03 17:36 19:35 21:02
7 September 16 Dhu al-Hijja Thursday 04:58 06:25 13:03 17:35 19:33 21:00
8 September 17 Dhu al-Hijja Friday 05:00 06:26 13:02 17:33 19:31 20:57
9 September 18 Dhu al-Hijja Saturday 05:02 06:27 13:02 17:31 19:29 20:55
10 September 19 Dhu al-Hijja Sunday 05:03 06:29 13:01 17:30 19:27 20:53
11 September 20 Dhu al-Hijja Monday 05:05 06:30 13:01 17:28 19:25 20:50
12 September 21 Dhu al-Hijja Tuesday 05:07 06:31 13:01 17:26 19:23 20:48
13 September 22 Dhu al-Hijja Wednesday 05:08 06:33 13:00 17:25 19:21 20:46
14 September 23 Dhu al-Hijja Thursday 05:10 06:34 13:00 17:23 19:19 20:43
15 September 24 Dhu al-Hijja Friday 05:11 06:36 13:00 17:21 19:17 20:41
16 September 25 Dhu al-Hijja Saturday 05:13 06:37 12:59 17:20 19:15 20:39
17 September 26 Dhu al-Hijja Sunday 05:14 06:38 12:59 17:18 19:13 20:37
18 September 27 Dhu al-Hijja Monday 05:16 06:40 12:59 17:16 19:11 20:34
19 September 28 Dhu al-Hijja Tuesday 05:18 06:41 12:58 17:14 19:09 20:32
20 September 29 Dhu al-Hijja Wednesday 05:19 06:42 12:58 17:13 19:07 20:30
21 September 1 Muharram Thursday 05:21 06:44 12:58 17:11 19:05 20:28
22 September 2 Muharram Friday 05:22 06:45 12:57 17:09 19:03 20:25
23 September 3 Muharram Saturday 05:24 06:46 12:57 17:07 19:00 20:23
24 September 4 Muharram Sunday 05:25 06:48 12:57 17:06 18:58 20:21
25 September 5 Muharram Monday 05:27 06:49 12:56 17:04 18:56 20:19
26 September 6 Muharram Tuesday 05:28 06:51 12:56 17:02 18:54 20:17
27 September 7 Muharram Wednesday 05:30 06:52 12:55 17:00 18:52 20:14
28 September 8 Muharram Thursday 05:31 06:53 12:55 16:58 18:50 20:12
29 September 9 Muharram Friday 05:33 06:55 12:55 16:57 18:48 20:10
30 September 10 Muharram Saturday 05:34 06:56 12:54 16:55 18:46 20:08