Shalkar, September 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 22 Dhu al-Hijja Saturday 04:48 06:16 13:05 17:45 19:46 21:14
2 September 23 Dhu al-Hijja Sunday 04:49 06:18 13:04 17:43 19:44 21:12
3 September 24 Dhu al-Hijja Monday 04:51 06:19 13:04 17:41 19:42 21:10
4 September 25 Dhu al-Hijja Tuesday 04:53 06:20 13:04 17:40 19:40 21:07
5 September 26 Dhu al-Hijja Wednesday 04:55 06:22 13:03 17:38 19:38 21:05
6 September 27 Dhu al-Hijja Thursday 04:56 06:23 13:03 17:37 19:36 21:03
7 September 28 Dhu al-Hijja Friday 04:58 06:24 13:03 17:35 19:34 21:00
8 September 29 Dhu al-Hijja Saturday 05:00 06:26 13:02 17:33 19:32 20:58
9 September 30 Dhu al-Hijja Sunday 05:01 06:27 13:02 17:32 19:30 20:56
10 September 1 Muharram Monday 05:03 06:28 13:02 17:30 19:28 20:53
11 September 2 Muharram Tuesday 05:05 06:30 13:01 17:28 19:26 20:51
12 September 3 Muharram Wednesday 05:06 06:31 13:01 17:27 19:24 20:49
13 September 4 Muharram Thursday 05:08 06:33 13:01 17:25 19:22 20:46
14 September 5 Muharram Friday 05:09 06:34 13:00 17:23 19:20 20:44
15 September 6 Muharram Saturday 05:11 06:35 13:00 17:22 19:18 20:42
16 September 7 Muharram Sunday 05:12 06:37 12:59 17:20 19:15 20:39
17 September 8 Muharram Monday 05:14 06:38 12:59 17:18 19:13 20:37
18 September 9 Muharram Tuesday 05:16 06:39 12:59 17:17 19:11 20:35
19 September 10 Muharram Wednesday 05:17 06:41 12:58 17:15 19:09 20:33
20 September 11 Muharram Thursday 05:19 06:42 12:58 17:13 19:07 20:30
21 September 12 Muharram Friday 05:20 06:43 12:58 17:11 19:05 20:28
22 September 13 Muharram Saturday 05:22 06:45 12:57 17:10 19:03 20:26
23 September 14 Muharram Sunday 05:23 06:46 12:57 17:08 19:01 20:24
24 September 15 Muharram Monday 05:25 06:47 12:57 17:06 18:59 20:21
25 September 16 Muharram Tuesday 05:26 06:49 12:56 17:04 18:57 20:19
26 September 17 Muharram Wednesday 05:28 06:50 12:56 17:02 18:55 20:17
27 September 18 Muharram Thursday 05:29 06:52 12:56 17:01 18:53 20:15
28 September 19 Muharram Friday 05:31 06:53 12:55 16:59 18:51 20:13
29 September 20 Muharram Saturday 05:32 06:54 12:55 16:57 18:49 20:11
30 September 21 Muharram Sunday 05:34 06:56 12:55 16:55 18:47 20:08