Shalkar, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 2 Muharram Sunday 04:47 06:16 13:05 17:45 19:47 21:15
2 September 3 Muharram Monday 04:49 06:17 13:04 17:43 19:45 21:13
3 September 4 Muharram Tuesday 04:51 06:19 13:04 17:42 19:43 21:10
4 September 5 Muharram Wednesday 04:52 06:20 13:04 17:40 19:41 21:08
5 September 6 Muharram Thursday 04:54 06:21 13:03 17:39 19:39 21:05
6 September 7 Muharram Friday 04:56 06:23 13:03 17:37 19:36 21:03
7 September 8 Muharram Saturday 04:58 06:24 13:03 17:35 19:34 21:01
8 September 9 Muharram Sunday 04:59 06:25 13:02 17:34 19:32 20:58
9 September 10 Muharram Monday 05:01 06:27 13:02 17:32 19:30 20:56
10 September 11 Muharram Tuesday 05:02 06:28 13:02 17:31 19:28 20:54
11 September 12 Muharram Wednesday 05:04 06:29 13:01 17:29 19:26 20:51
12 September 13 Muharram Thursday 05:06 06:31 13:01 17:27 19:24 20:49
13 September 14 Muharram Friday 05:07 06:32 13:01 17:26 19:22 20:47
14 September 15 Muharram Saturday 05:09 06:34 13:00 17:24 19:20 20:44
15 September 16 Muharram Sunday 05:11 06:35 13:00 17:22 19:18 20:42
16 September 17 Muharram Monday 05:12 06:36 13:00 17:20 19:16 20:40
17 September 18 Muharram Tuesday 05:14 06:38 12:59 17:19 19:14 20:38
18 September 19 Muharram Wednesday 05:15 06:39 12:59 17:17 19:12 20:35
19 September 20 Muharram Thursday 05:17 06:40 12:58 17:15 19:10 20:33
20 September 21 Muharram Friday 05:18 06:42 12:58 17:13 19:08 20:31
21 September 22 Muharram Saturday 05:20 06:43 12:58 17:12 19:06 20:29
22 September 23 Muharram Sunday 05:21 06:44 12:57 17:10 19:04 20:26
23 September 24 Muharram Monday 05:23 06:46 12:57 17:08 19:01 20:24
24 September 25 Muharram Tuesday 05:24 06:47 12:57 17:06 18:59 20:22
25 September 26 Muharram Wednesday 05:26 06:48 12:56 17:05 18:57 20:20
26 September 27 Muharram Thursday 05:27 06:50 12:56 17:03 18:55 20:18
27 September 28 Muharram Friday 05:29 06:51 12:56 17:01 18:53 20:15
28 September 29 Muharram Saturday 05:30 06:53 12:55 16:59 18:51 20:13
29 September 30 Muharram Sunday 05:32 06:54 12:55 16:58 18:49 20:11
30 September 1 Safar Monday 05:33 06:55 12:55 16:56 18:47 20:09