Kapshagay, January 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 15 Rabi al-Akhir Monday 06:59 08:23 12:58 15:45 17:27 18:51
2 January 16 Rabi al-Akhir Tuesday 06:59 08:23 12:59 15:46 17:28 18:52
3 January 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:59 08:23 12:59 15:47 17:29 18:53
4 January 18 Rabi al-Akhir Thursday 07:00 08:23 13:00 15:48 17:30 18:54
5 January 19 Rabi al-Akhir Friday 07:00 08:23 13:00 15:49 17:31 18:55
6 January 20 Rabi al-Akhir Saturday 07:00 08:23 13:00 15:50 17:32 18:55
7 January 21 Rabi al-Akhir Sunday 07:00 08:23 13:01 15:51 17:33 18:56
8 January 22 Rabi al-Akhir Monday 06:59 08:23 13:01 15:52 17:34 18:57
9 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:59 08:22 13:02 15:53 17:35 18:58
10 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:59 08:22 13:02 15:54 17:37 18:59
11 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:59 08:22 13:02 15:55 17:38 19:00
12 January 26 Rabi al-Akhir Friday 06:59 08:21 13:03 15:56 17:39 19:01
13 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:59 08:21 13:03 15:57 17:40 19:02
14 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:58 08:21 13:04 15:59 17:41 19:03
15 January 29 Rabi al-Akhir Monday 06:58 08:20 13:04 16:00 17:42 19:04
16 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:58 08:20 13:04 16:01 17:44 19:05
17 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:57 08:19 13:05 16:02 17:45 19:07
18 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:57 08:18 13:05 16:03 17:46 19:08
19 January 4 Jumada al-Awaal Friday 06:56 08:18 13:05 16:05 17:47 19:09
20 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:56 08:17 13:06 16:06 17:49 19:10
21 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 06:55 08:16 13:06 16:07 17:50 19:11
22 January 7 Jumada al-Awaal Monday 06:55 08:16 13:06 16:08 17:51 19:12
23 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 06:54 08:15 13:06 16:10 17:53 19:13
24 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 06:53 08:14 13:07 16:11 17:54 19:14
25 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 06:53 08:13 13:07 16:12 17:55 19:16
26 January 11 Jumada al-Awaal Friday 06:52 08:12 13:07 16:14 17:57 19:17
27 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 06:51 08:11 13:07 16:15 17:58 19:18
28 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 06:51 08:10 13:08 16:16 17:59 19:19
29 January 14 Jumada al-Awaal Monday 06:50 08:09 13:08 16:18 18:01 19:20
30 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 06:49 08:08 13:08 16:19 18:02 19:21
31 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 06:48 08:07 13:08 16:20 18:03 19:23