Kapshagay, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 23 Safar Thursday 06:07 07:24 12:38 16:02 17:46 19:03
2 November 24 Safar Friday 06:08 07:26 12:38 16:01 17:44 19:02
3 November 25 Safar Saturday 06:09 07:27 12:38 16:00 17:43 19:01
4 November 26 Safar Sunday 06:10 07:28 12:38 15:59 17:42 19:00
5 November 27 Safar Monday 06:11 07:30 12:38 15:57 17:40 18:59
6 November 28 Safar Tuesday 06:12 07:31 12:38 15:56 17:39 18:58
7 November 29 Safar Wednesday 06:14 07:32 12:38 15:55 17:38 18:56
8 November 1 Rabi al-Awaal Thursday 06:15 07:34 12:38 15:54 17:37 18:55
9 November 2 Rabi al-Awaal Friday 06:16 07:35 12:38 15:53 17:35 18:54
10 November 3 Rabi al-Awaal Saturday 06:17 07:36 12:39 15:52 17:34 18:53
11 November 4 Rabi al-Awaal Sunday 06:18 07:38 12:39 15:51 17:33 18:53
12 November 5 Rabi al-Awaal Monday 06:19 07:39 12:39 15:49 17:32 18:52
13 November 6 Rabi al-Awaal Tuesday 06:21 07:40 12:39 15:48 17:31 18:51
14 November 7 Rabi al-Awaal Wednesday 06:22 07:41 12:39 15:48 17:30 18:50
15 November 8 Rabi al-Awaal Thursday 06:23 07:43 12:39 15:47 17:29 18:49
16 November 9 Rabi al-Awaal Friday 06:24 07:44 12:39 15:46 17:28 18:48
17 November 10 Rabi al-Awaal Saturday 06:25 07:45 12:40 15:45 17:27 18:48
18 November 11 Rabi al-Awaal Sunday 06:26 07:47 12:40 15:44 17:26 18:47
19 November 12 Rabi al-Awaal Monday 06:27 07:48 12:40 15:43 17:26 18:46
20 November 13 Rabi al-Awaal Tuesday 06:28 07:49 12:40 15:42 17:25 18:46
21 November 14 Rabi al-Awaal Wednesday 06:29 07:50 12:40 15:42 17:24 18:45
22 November 15 Rabi al-Awaal Thursday 06:31 07:52 12:41 15:41 17:23 18:44
23 November 16 Rabi al-Awaal Friday 06:32 07:53 12:41 15:40 17:23 18:44
24 November 17 Rabi al-Awaal Saturday 06:33 07:54 12:41 15:40 17:22 18:43
25 November 18 Rabi al-Awaal Sunday 06:34 07:55 12:42 15:39 17:21 18:43
26 November 19 Rabi al-Awaal Monday 06:35 07:57 12:42 15:38 17:21 18:43
27 November 20 Rabi al-Awaal Tuesday 06:36 07:58 12:42 15:38 17:20 18:42
28 November 21 Rabi al-Awaal Wednesday 06:37 07:59 12:43 15:37 17:20 18:42
29 November 22 Rabi al-Awaal Thursday 06:38 08:00 12:43 15:37 17:19 18:42
30 November 23 Rabi al-Awaal Friday 06:39 08:01 12:43 15:36 17:19 18:41