Kapshagay, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 3 Muharram Sunday 04:50 06:11 12:55 17:34 19:32 20:52
2 September 4 Muharram Monday 04:52 06:12 12:55 17:33 19:30 20:50
3 September 5 Muharram Tuesday 04:53 06:14 12:54 17:32 19:28 20:48
4 September 6 Muharram Wednesday 04:55 06:15 12:54 17:30 19:26 20:46
5 September 7 Muharram Thursday 04:56 06:16 12:54 17:29 19:24 20:44
6 September 8 Muharram Friday 04:57 06:17 12:53 17:27 19:23 20:42
7 September 9 Muharram Saturday 04:59 06:18 12:53 17:26 19:21 20:40
8 September 10 Muharram Sunday 05:00 06:19 12:53 17:25 19:19 20:38
9 September 11 Muharram Monday 05:01 06:20 12:52 17:23 19:17 20:36
10 September 12 Muharram Tuesday 05:03 06:21 12:52 17:22 19:15 20:34
11 September 13 Muharram Wednesday 05:04 06:23 12:51 17:20 19:14 20:32
12 September 14 Muharram Thursday 05:05 06:24 12:51 17:19 19:12 20:30
13 September 15 Muharram Friday 05:07 06:25 12:51 17:17 19:10 20:28
14 September 16 Muharram Saturday 05:08 06:26 12:50 17:16 19:08 20:26
15 September 17 Muharram Sunday 05:09 06:27 12:50 17:14 19:06 20:24
16 September 18 Muharram Monday 05:11 06:28 12:50 17:13 19:04 20:22
17 September 19 Muharram Tuesday 05:12 06:29 12:49 17:11 19:03 20:20
18 September 20 Muharram Wednesday 05:13 06:31 12:49 17:10 19:01 20:18
19 September 21 Muharram Thursday 05:15 06:32 12:49 17:08 18:59 20:16
20 September 22 Muharram Friday 05:16 06:33 12:48 17:06 18:57 20:14
21 September 23 Muharram Saturday 05:17 06:34 12:48 17:05 18:55 20:12
22 September 24 Muharram Sunday 05:18 06:35 12:48 17:03 18:53 20:10
23 September 25 Muharram Monday 05:20 06:36 12:47 17:02 18:51 20:08
24 September 26 Muharram Tuesday 05:21 06:37 12:47 17:00 18:50 20:06
25 September 27 Muharram Wednesday 05:22 06:39 12:47 16:59 18:48 20:04
26 September 28 Muharram Thursday 05:23 06:40 12:46 16:57 18:46 20:02
27 September 29 Muharram Friday 05:25 06:41 12:46 16:55 18:44 20:00
28 September 30 Muharram Saturday 05:26 06:42 12:45 16:54 18:42 19:58
29 September 1 Safar Sunday 05:27 06:43 12:45 16:52 18:40 19:56
30 September 2 Safar Monday 05:28 06:44 12:45 16:51 18:39 19:55