Saryozek, September 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 10 Dhu al-Hijja Friday 04:46 06:08 12:51 17:30 19:28 20:49
2 September 11 Dhu al-Hijja Saturday 04:47 06:09 12:51 17:29 19:26 20:47
3 September 12 Dhu al-Hijja Sunday 04:49 06:10 12:50 17:27 19:24 20:45
4 September 13 Dhu al-Hijja Monday 04:50 06:11 12:50 17:26 19:22 20:43
5 September 14 Dhu al-Hijja Tuesday 04:52 06:12 12:50 17:25 19:21 20:41
6 September 15 Dhu al-Hijja Wednesday 04:53 06:14 12:49 17:23 19:19 20:39
7 September 16 Dhu al-Hijja Thursday 04:55 06:15 12:49 17:22 19:17 20:37
8 September 17 Dhu al-Hijja Friday 04:56 06:16 12:49 17:20 19:15 20:35
9 September 18 Dhu al-Hijja Saturday 04:57 06:17 12:48 17:19 19:13 20:33
10 September 19 Dhu al-Hijja Sunday 04:59 06:18 12:48 17:17 19:11 20:31
11 September 20 Dhu al-Hijja Monday 05:00 06:19 12:48 17:16 19:09 20:28
12 September 21 Dhu al-Hijja Tuesday 05:01 06:20 12:47 17:14 19:08 20:26
13 September 22 Dhu al-Hijja Wednesday 05:03 06:22 12:47 17:13 19:06 20:24
14 September 23 Dhu al-Hijja Thursday 05:04 06:23 12:47 17:11 19:04 20:22
15 September 24 Dhu al-Hijja Friday 05:06 06:24 12:46 17:10 19:02 20:20
16 September 25 Dhu al-Hijja Saturday 05:07 06:25 12:46 17:08 19:00 20:18
17 September 26 Dhu al-Hijja Sunday 05:08 06:26 12:46 17:07 18:58 20:16
18 September 27 Dhu al-Hijja Monday 05:09 06:27 12:45 17:05 18:56 20:14
19 September 28 Dhu al-Hijja Tuesday 05:11 06:29 12:45 17:03 18:54 20:12
20 September 29 Dhu al-Hijja Wednesday 05:12 06:30 12:45 17:02 18:53 20:10
21 September 1 Muharram Thursday 05:13 06:31 12:44 17:00 18:51 20:08
22 September 2 Muharram Friday 05:15 06:32 12:44 16:59 18:49 20:06
23 September 3 Muharram Saturday 05:16 06:33 12:43 16:57 18:47 20:04
24 September 4 Muharram Sunday 05:17 06:34 12:43 16:56 18:45 20:02
25 September 5 Muharram Monday 05:19 06:36 12:43 16:54 18:43 20:00
26 September 6 Muharram Tuesday 05:20 06:37 12:42 16:52 18:41 19:58
27 September 7 Muharram Wednesday 05:21 06:38 12:42 16:51 18:40 19:56
28 September 8 Muharram Thursday 05:22 06:39 12:42 16:49 18:38 19:54
29 September 9 Muharram Friday 05:24 06:40 12:41 16:47 18:36 19:52
30 September 10 Muharram Saturday 05:25 06:41 12:41 16:46 18:34 19:51