Miyaly, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 25 Rabi al-Akhir Tuesday 07:42 09:13 13:33 15:58 17:43 19:15
2 January 26 Rabi al-Akhir Wednesday 07:42 09:13 13:34 15:59 17:44 19:16
3 January 27 Rabi al-Akhir Thursday 07:42 09:13 13:34 16:00 17:45 19:17
4 January 28 Rabi al-Akhir Friday 07:42 09:13 13:35 16:01 17:46 19:18
5 January 29 Rabi al-Akhir Saturday 07:42 09:13 13:35 16:02 17:47 19:19
6 January 1 Jumada al-Awaal Sunday 07:42 09:13 13:35 16:03 17:49 19:20
7 January 2 Jumada al-Awaal Monday 07:42 09:12 13:36 16:04 17:50 19:21
8 January 3 Jumada al-Awaal Tuesday 07:41 09:12 13:36 16:06 17:51 19:22
9 January 4 Jumada al-Awaal Wednesday 07:41 09:12 13:37 16:07 17:52 19:23
10 January 5 Jumada al-Awaal Thursday 07:41 09:11 13:37 16:08 17:53 19:24
11 January 6 Jumada al-Awaal Friday 07:41 09:11 13:38 16:09 17:55 19:25
12 January 7 Jumada al-Awaal Saturday 07:40 09:10 13:38 16:10 17:56 19:26
13 January 8 Jumada al-Awaal Sunday 07:40 09:10 13:38 16:12 17:57 19:27
14 January 9 Jumada al-Awaal Monday 07:40 09:09 13:39 16:13 17:59 19:28
15 January 10 Jumada al-Awaal Tuesday 07:39 09:08 13:39 16:14 18:00 19:30
16 January 11 Jumada al-Awaal Wednesday 07:39 09:08 13:39 16:16 18:02 19:31
17 January 12 Jumada al-Awaal Thursday 07:38 09:07 13:40 16:17 18:03 19:32
18 January 13 Jumada al-Awaal Friday 07:37 09:06 13:40 16:19 18:05 19:33
19 January 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:37 09:05 13:40 16:20 18:06 19:34
20 January 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:36 09:04 13:41 16:22 18:08 19:36
21 January 16 Jumada al-Awaal Monday 07:35 09:04 13:41 16:23 18:09 19:37
22 January 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:35 09:03 13:41 16:25 18:11 19:38
23 January 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:34 09:02 13:42 16:26 18:12 19:40
24 January 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:33 09:01 13:42 16:28 18:14 19:41
25 January 20 Jumada al-Awaal Friday 07:32 08:59 13:42 16:29 18:15 19:42
26 January 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:31 08:58 13:42 16:31 18:17 19:44
27 January 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:30 08:57 13:42 16:32 18:18 19:45
28 January 23 Jumada al-Awaal Monday 07:29 08:56 13:43 16:34 18:20 19:46
29 January 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:28 08:55 13:43 16:35 18:22 19:48
30 January 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:27 08:53 13:43 16:37 18:23 19:49
31 January 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:26 08:52 13:43 16:38 18:25 19:51