Ridder, September 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 22 Dhu al-Hijja Saturday 04:02 05:35 12:31 17:11 19:16 20:49
2 September 23 Dhu al-Hijja Sunday 04:04 05:36 12:31 17:10 19:14 20:46
3 September 24 Dhu al-Hijja Monday 04:06 05:38 12:30 17:08 19:12 20:43
4 September 25 Dhu al-Hijja Tuesday 04:08 05:39 12:30 17:06 19:10 20:41
5 September 26 Dhu al-Hijja Wednesday 04:10 05:41 12:30 17:05 19:08 20:38
6 September 27 Dhu al-Hijja Thursday 04:12 05:42 12:29 17:03 19:05 20:36
7 September 28 Dhu al-Hijja Friday 04:14 05:44 12:29 17:01 19:03 20:33
8 September 29 Dhu al-Hijja Saturday 04:16 05:45 12:29 16:59 19:01 20:30
9 September 30 Dhu al-Hijja Sunday 04:18 05:47 12:28 16:58 18:59 20:28
10 September 1 Muharram Monday 04:19 05:48 12:28 16:56 18:57 20:25
11 September 2 Muharram Tuesday 04:21 05:50 12:28 16:54 18:54 20:23
12 September 3 Muharram Wednesday 04:23 05:51 12:27 16:52 18:52 20:20
13 September 4 Muharram Thursday 04:25 05:53 12:27 16:50 18:50 20:18
14 September 5 Muharram Friday 04:27 05:54 12:27 16:49 18:48 20:15
15 September 6 Muharram Saturday 04:29 05:56 12:26 16:47 18:46 20:13
16 September 7 Muharram Sunday 04:30 05:58 12:26 16:45 18:43 20:10
17 September 8 Muharram Monday 04:32 05:59 12:26 16:43 18:41 20:08
18 September 9 Muharram Tuesday 04:34 06:01 12:25 16:41 18:39 20:05
19 September 10 Muharram Wednesday 04:36 06:02 12:25 16:39 18:37 20:03
20 September 11 Muharram Thursday 04:37 06:04 12:24 16:37 18:34 20:00
21 September 12 Muharram Friday 04:39 06:05 12:24 16:36 18:32 19:58
22 September 13 Muharram Saturday 04:41 06:07 12:24 16:34 18:30 19:56
23 September 14 Muharram Sunday 04:43 06:08 12:23 16:32 18:28 19:53
24 September 15 Muharram Monday 04:44 06:10 12:23 16:30 18:25 19:51
25 September 16 Muharram Tuesday 04:46 06:11 12:23 16:28 18:23 19:48
26 September 17 Muharram Wednesday 04:48 06:13 12:22 16:26 18:21 19:46
27 September 18 Muharram Thursday 04:49 06:14 12:22 16:24 18:19 19:44
28 September 19 Muharram Friday 04:51 06:16 12:22 16:22 18:17 19:41
29 September 20 Muharram Saturday 04:53 06:17 12:21 16:20 18:14 19:39
30 September 21 Muharram Sunday 04:54 06:19 12:21 16:18 18:12 19:37