Janatas, September 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 22 Dhu al-Hijja Saturday 05:21 06:41 13:24 18:03 20:00 21:20
2 September 23 Dhu al-Hijja Sunday 05:22 06:42 13:24 18:02 19:58 21:18
3 September 24 Dhu al-Hijja Monday 05:24 06:44 13:23 18:01 19:57 21:16
4 September 25 Dhu al-Hijja Tuesday 05:25 06:45 13:23 17:59 19:55 21:14
5 September 26 Dhu al-Hijja Wednesday 05:26 06:46 13:23 17:58 19:53 21:12
6 September 27 Dhu al-Hijja Thursday 05:28 06:47 13:22 17:56 19:51 21:10
7 September 28 Dhu al-Hijja Friday 05:29 06:48 13:22 17:55 19:49 21:08
8 September 29 Dhu al-Hijja Saturday 05:30 06:49 13:22 17:54 19:48 21:06
9 September 30 Dhu al-Hijja Sunday 05:32 06:50 13:21 17:52 19:46 21:04
10 September 1 Muharram Monday 05:33 06:51 13:21 17:51 19:44 21:02
11 September 2 Muharram Tuesday 05:34 06:52 13:21 17:49 19:42 21:00
12 September 3 Muharram Wednesday 05:36 06:54 13:20 17:48 19:40 20:58
13 September 4 Muharram Thursday 05:37 06:55 13:20 17:46 19:39 20:56
14 September 5 Muharram Friday 05:38 06:56 13:20 17:45 19:37 20:54
15 September 6 Muharram Saturday 05:40 06:57 13:19 17:43 19:35 20:52
16 September 7 Muharram Sunday 05:41 06:58 13:19 17:42 19:33 20:50
17 September 8 Muharram Monday 05:42 06:59 13:19 17:40 19:31 20:48
18 September 9 Muharram Tuesday 05:43 07:00 13:18 17:39 19:29 20:46
19 September 10 Muharram Wednesday 05:45 07:01 13:18 17:37 19:28 20:44
20 September 11 Muharram Thursday 05:46 07:03 13:18 17:36 19:26 20:42
21 September 12 Muharram Friday 05:47 07:04 13:17 17:34 19:24 20:40
22 September 13 Muharram Saturday 05:48 07:05 13:17 17:32 19:22 20:38
23 September 14 Muharram Sunday 05:50 07:06 13:16 17:31 19:20 20:36
24 September 15 Muharram Monday 05:51 07:07 13:16 17:29 19:18 20:34
25 September 16 Muharram Tuesday 05:52 07:08 13:16 17:28 19:17 20:32
26 September 17 Muharram Wednesday 05:53 07:09 13:15 17:26 19:15 20:31
27 September 18 Muharram Thursday 05:55 07:10 13:15 17:25 19:13 20:29
28 September 19 Muharram Friday 05:56 07:12 13:15 17:23 19:11 20:27
29 September 20 Muharram Saturday 05:57 07:13 13:14 17:22 19:09 20:25
30 September 21 Muharram Sunday 05:58 07:14 13:14 17:20 19:07 20:23