Karatau, September 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 10 Dhu al-Hijja Friday 05:20 06:39 13:21 18:00 19:56 21:16
2 September 11 Dhu al-Hijja Saturday 05:21 06:40 13:21 17:59 19:55 21:14
3 September 12 Dhu al-Hijja Sunday 05:22 06:41 13:20 17:57 19:53 21:12
4 September 13 Dhu al-Hijja Monday 05:24 06:42 13:20 17:56 19:51 21:10
5 September 14 Dhu al-Hijja Tuesday 05:25 06:44 13:20 17:55 19:49 21:08
6 September 15 Dhu al-Hijja Wednesday 05:26 06:45 13:19 17:53 19:48 21:06
7 September 16 Dhu al-Hijja Thursday 05:28 06:46 13:19 17:52 19:46 21:04
8 September 17 Dhu al-Hijja Friday 05:29 06:47 13:19 17:50 19:44 21:02
9 September 18 Dhu al-Hijja Saturday 05:30 06:48 13:18 17:49 19:42 21:00
10 September 19 Dhu al-Hijja Sunday 05:31 06:49 13:18 17:47 19:40 20:58
11 September 20 Dhu al-Hijja Monday 05:33 06:50 13:18 17:46 19:39 20:56
12 September 21 Dhu al-Hijja Tuesday 05:34 06:51 13:17 17:45 19:37 20:54
13 September 22 Dhu al-Hijja Wednesday 05:35 06:52 13:17 17:43 19:35 20:52
14 September 23 Dhu al-Hijja Thursday 05:37 06:53 13:17 17:42 19:33 20:50
15 September 24 Dhu al-Hijja Friday 05:38 06:55 13:16 17:40 19:31 20:48
16 September 25 Dhu al-Hijja Saturday 05:39 06:56 13:16 17:39 19:30 20:46
17 September 26 Dhu al-Hijja Sunday 05:40 06:57 13:16 17:37 19:28 20:44
18 September 27 Dhu al-Hijja Monday 05:42 06:58 13:15 17:36 19:26 20:42
19 September 28 Dhu al-Hijja Tuesday 05:43 06:59 13:15 17:34 19:24 20:40
20 September 29 Dhu al-Hijja Wednesday 05:44 07:00 13:15 17:33 19:22 20:38
21 September 1 Muharram Thursday 05:45 07:01 13:14 17:31 19:21 20:36
22 September 2 Muharram Friday 05:47 07:02 13:14 17:30 19:19 20:34
23 September 3 Muharram Saturday 05:48 07:03 13:13 17:28 19:17 20:32
24 September 4 Muharram Sunday 05:49 07:04 13:13 17:26 19:15 20:31
25 September 5 Muharram Monday 05:50 07:06 13:13 17:25 19:13 20:29
26 September 6 Muharram Tuesday 05:51 07:07 13:12 17:23 19:11 20:27
27 September 7 Muharram Wednesday 05:53 07:08 13:12 17:22 19:10 20:25
28 September 8 Muharram Thursday 05:54 07:09 13:12 17:20 19:08 20:23
29 September 9 Muharram Friday 05:55 07:10 13:11 17:19 19:06 20:21
30 September 10 Muharram Saturday 05:56 07:11 13:11 17:17 19:04 20:19