Karatau, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 25 Rabi al-Akhir Tuesday 07:24 08:47 13:24 16:14 17:56 19:19
2 January 26 Rabi al-Akhir Wednesday 07:25 08:47 13:25 16:15 17:57 19:20
3 January 27 Rabi al-Akhir Thursday 07:25 08:47 13:25 16:16 17:58 19:20
4 January 28 Rabi al-Akhir Friday 07:25 08:47 13:26 16:17 17:59 19:21
5 January 29 Rabi al-Akhir Saturday 07:25 08:47 13:26 16:18 18:00 19:22
6 January 1 Jumada al-Awaal Sunday 07:25 08:47 13:27 16:19 18:01 19:23
7 January 2 Jumada al-Awaal Monday 07:25 08:47 13:27 16:20 18:02 19:24
8 January 3 Jumada al-Awaal Tuesday 07:25 08:47 13:28 16:21 18:03 19:25
9 January 4 Jumada al-Awaal Wednesday 07:25 08:46 13:28 16:22 18:04 19:26
10 January 5 Jumada al-Awaal Thursday 07:25 08:46 13:28 16:23 18:05 19:27
11 January 6 Jumada al-Awaal Friday 07:24 08:46 13:29 16:24 18:06 19:28
12 January 7 Jumada al-Awaal Saturday 07:24 08:46 13:29 16:25 18:07 19:29
13 January 8 Jumada al-Awaal Sunday 07:24 08:45 13:30 16:26 18:08 19:30
14 January 9 Jumada al-Awaal Monday 07:24 08:45 13:30 16:27 18:10 19:31
15 January 10 Jumada al-Awaal Tuesday 07:23 08:44 13:30 16:29 18:11 19:32
16 January 11 Jumada al-Awaal Wednesday 07:23 08:44 13:31 16:30 18:12 19:33
17 January 12 Jumada al-Awaal Thursday 07:23 08:43 13:31 16:31 18:13 19:34
18 January 13 Jumada al-Awaal Friday 07:22 08:43 13:31 16:32 18:14 19:35
19 January 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:22 08:42 13:32 16:33 18:16 19:36
20 January 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:21 08:42 13:32 16:35 18:17 19:37
21 January 16 Jumada al-Awaal Monday 07:21 08:41 13:32 16:36 18:18 19:38
22 January 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:20 08:40 13:33 16:37 18:19 19:39
23 January 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:20 08:39 13:33 16:38 18:21 19:40
24 January 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:19 08:39 13:33 16:40 18:22 19:41
25 January 20 Jumada al-Awaal Friday 07:19 08:38 13:33 16:41 18:23 19:43
26 January 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:18 08:37 13:34 16:42 18:25 19:44
27 January 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:17 08:36 13:34 16:43 18:26 19:45
28 January 23 Jumada al-Awaal Monday 07:16 08:35 13:34 16:45 18:27 19:46
29 January 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:16 08:34 13:34 16:46 18:29 19:47
30 January 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:15 08:33 13:34 16:47 18:30 19:48
31 January 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:14 08:32 13:34 16:49 18:31 19:50