Balkash, November 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 12 Safar Wednesday 06:17 07:39 12:47 16:02 17:47 19:10
2 November 13 Safar Thursday 06:18 07:41 12:47 16:01 17:46 19:08
3 November 14 Safar Friday 06:19 07:42 12:47 15:59 17:44 19:07
4 November 15 Safar Saturday 06:21 07:44 12:47 15:58 17:43 19:06
5 November 16 Safar Sunday 06:22 07:45 12:47 15:57 17:42 19:05
6 November 17 Safar Monday 06:23 07:47 12:47 15:55 17:40 19:03
7 November 18 Safar Tuesday 06:25 07:48 12:47 15:54 17:39 19:02
8 November 19 Safar Wednesday 06:26 07:49 12:47 15:53 17:37 19:01
9 November 20 Safar Thursday 06:27 07:51 12:47 15:51 17:36 19:00
10 November 21 Safar Friday 06:29 07:52 12:47 15:50 17:35 18:59
11 November 22 Safar Saturday 06:30 07:54 12:47 15:49 17:34 18:58
12 November 23 Safar Sunday 06:31 07:55 12:47 15:48 17:32 18:57
13 November 24 Safar Monday 06:32 07:57 12:47 15:47 17:31 18:56
14 November 25 Safar Tuesday 06:34 07:58 12:47 15:46 17:30 18:55
15 November 26 Safar Wednesday 06:35 08:00 12:48 15:45 17:29 18:54
16 November 27 Safar Thursday 06:36 08:01 12:48 15:44 17:28 18:53
17 November 28 Safar Friday 06:37 08:03 12:48 15:43 17:27 18:52
18 November 29 Safar Saturday 06:39 08:04 12:48 15:42 17:26 18:51
19 November 1 Rabi al-Awaal Sunday 06:40 08:05 12:48 15:41 17:25 18:51
20 November 2 Rabi al-Awaal Monday 06:41 08:07 12:49 15:40 17:24 18:50
21 November 3 Rabi al-Awaal Tuesday 06:42 08:08 12:49 15:39 17:23 18:49
22 November 4 Rabi al-Awaal Wednesday 06:43 08:10 12:49 15:38 17:22 18:49
23 November 5 Rabi al-Awaal Thursday 06:44 08:11 12:49 15:37 17:21 18:48
24 November 6 Rabi al-Awaal Friday 06:46 08:12 12:50 15:37 17:21 18:47
25 November 7 Rabi al-Awaal Saturday 06:47 08:14 12:50 15:36 17:20 18:47
26 November 8 Rabi al-Awaal Sunday 06:48 08:15 12:50 15:35 17:19 18:46
27 November 9 Rabi al-Awaal Monday 06:49 08:16 12:51 15:35 17:19 18:46
28 November 10 Rabi al-Awaal Tuesday 06:50 08:17 12:51 15:34 17:18 18:46
29 November 11 Rabi al-Awaal Wednesday 06:51 08:19 12:51 15:34 17:18 18:45
30 November 12 Rabi al-Awaal Thursday 06:52 08:20 12:52 15:33 17:17 18:45