Jayrem, September 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 22 Dhu al-Hijja Saturday 05:04 06:31 13:24 18:05 20:07 21:34
2 September 23 Dhu al-Hijja Sunday 05:05 06:33 13:24 18:03 20:05 21:32
3 September 24 Dhu al-Hijja Monday 05:07 06:34 13:24 18:01 20:03 21:29
4 September 25 Dhu al-Hijja Tuesday 05:09 06:36 13:23 18:00 20:01 21:27
5 September 26 Dhu al-Hijja Wednesday 05:11 06:37 13:23 17:58 19:58 21:24
6 September 27 Dhu al-Hijja Thursday 05:12 06:38 13:23 17:57 19:56 21:22
7 September 28 Dhu al-Hijja Friday 05:14 06:40 13:22 17:55 19:54 21:20
8 September 29 Dhu al-Hijja Saturday 05:16 06:41 13:22 17:53 19:52 21:17
9 September 30 Dhu al-Hijja Sunday 05:18 06:42 13:22 17:52 19:50 21:15
10 September 1 Muharram Monday 05:19 06:44 13:21 17:50 19:48 21:13
11 September 2 Muharram Tuesday 05:21 06:45 13:21 17:48 19:46 21:10
12 September 3 Muharram Wednesday 05:23 06:47 13:21 17:46 19:44 21:08
13 September 4 Muharram Thursday 05:24 06:48 13:20 17:45 19:42 21:05
14 September 5 Muharram Friday 05:26 06:49 13:20 17:43 19:40 21:03
15 September 6 Muharram Saturday 05:27 06:51 13:20 17:41 19:38 21:01
16 September 7 Muharram Sunday 05:29 06:52 13:19 17:40 19:36 20:58
17 September 8 Muharram Monday 05:31 06:53 13:19 17:38 19:34 20:56
18 September 9 Muharram Tuesday 05:32 06:55 13:19 17:36 19:31 20:54
19 September 10 Muharram Wednesday 05:34 06:56 13:18 17:34 19:29 20:52
20 September 11 Muharram Thursday 05:35 06:58 13:18 17:33 19:27 20:49
21 September 12 Muharram Friday 05:37 06:59 13:18 17:31 19:25 20:47
22 September 13 Muharram Saturday 05:39 07:00 13:17 17:29 19:23 20:45
23 September 14 Muharram Sunday 05:40 07:02 13:17 17:27 19:21 20:42
24 September 15 Muharram Monday 05:42 07:03 13:16 17:25 19:19 20:40
25 September 16 Muharram Tuesday 05:43 07:05 13:16 17:24 19:17 20:38
26 September 17 Muharram Wednesday 05:45 07:06 13:16 17:22 19:15 20:36
27 September 18 Muharram Thursday 05:46 07:07 13:15 17:20 19:13 20:34
28 September 19 Muharram Friday 05:48 07:09 13:15 17:18 19:10 20:31
29 September 20 Muharram Saturday 05:49 07:10 13:15 17:16 19:08 20:29
30 September 21 Muharram Sunday 05:51 07:12 13:14 17:15 19:06 20:27