Satbayev, September 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 10 Dhu al-Hijja Friday 05:16 06:45 13:33 18:13 20:14 21:42
2 September 11 Dhu al-Hijja Saturday 05:18 06:46 13:33 18:11 20:12 21:40
3 September 12 Dhu al-Hijja Sunday 05:20 06:48 13:32 18:09 20:10 21:38
4 September 13 Dhu al-Hijja Monday 05:21 06:49 13:32 18:08 20:08 21:35
5 September 14 Dhu al-Hijja Tuesday 05:23 06:50 13:32 18:06 20:06 21:33
6 September 15 Dhu al-Hijja Wednesday 05:25 06:52 13:31 18:05 20:04 21:31
7 September 16 Dhu al-Hijja Thursday 05:26 06:53 13:31 18:03 20:02 21:28
8 September 17 Dhu al-Hijja Friday 05:28 06:54 13:31 18:01 20:00 21:26
9 September 18 Dhu al-Hijja Saturday 05:30 06:56 13:30 18:00 19:58 21:24
10 September 19 Dhu al-Hijja Sunday 05:31 06:57 13:30 17:58 19:56 21:21
11 September 20 Dhu al-Hijja Monday 05:33 06:58 13:29 17:56 19:54 21:19
12 September 21 Dhu al-Hijja Tuesday 05:35 07:00 13:29 17:55 19:52 21:17
13 September 22 Dhu al-Hijja Wednesday 05:36 07:01 13:29 17:53 19:50 21:14
14 September 23 Dhu al-Hijja Thursday 05:38 07:02 13:28 17:51 19:48 21:12
15 September 24 Dhu al-Hijja Friday 05:39 07:04 13:28 17:50 19:45 21:10
16 September 25 Dhu al-Hijja Saturday 05:41 07:05 13:28 17:48 19:43 21:07
17 September 26 Dhu al-Hijja Sunday 05:43 07:07 13:27 17:46 19:41 21:05
18 September 27 Dhu al-Hijja Monday 05:44 07:08 13:27 17:44 19:39 21:03
19 September 28 Dhu al-Hijja Tuesday 05:46 07:09 13:27 17:43 19:37 21:01
20 September 29 Dhu al-Hijja Wednesday 05:47 07:11 13:26 17:41 19:35 20:58
21 September 1 Muharram Thursday 05:49 07:12 13:26 17:39 19:33 20:56
22 September 2 Muharram Friday 05:50 07:13 13:26 17:37 19:31 20:54
23 September 3 Muharram Saturday 05:52 07:15 13:25 17:36 19:29 20:52
24 September 4 Muharram Sunday 05:53 07:16 13:25 17:34 19:27 20:49
25 September 5 Muharram Monday 05:55 07:17 13:25 17:32 19:25 20:47
26 September 6 Muharram Tuesday 05:56 07:19 13:24 17:30 19:23 20:45
27 September 7 Muharram Wednesday 05:58 07:20 13:24 17:29 19:21 20:43
28 September 8 Muharram Thursday 05:59 07:22 13:24 17:27 19:19 20:41
29 September 9 Muharram Friday 06:01 07:23 13:23 17:25 19:16 20:39
30 September 10 Muharram Saturday 06:02 07:24 13:23 17:23 19:14 20:36