Satbayev, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 22 Safar Thursday 06:47 08:11 13:16 16:29 18:15 19:39
2 November 23 Safar Friday 06:48 08:12 13:16 16:28 18:14 19:38
3 November 24 Safar Saturday 06:50 08:14 13:16 16:26 18:12 19:36
4 November 25 Safar Sunday 06:51 08:16 13:16 16:25 18:11 19:35
5 November 26 Safar Monday 06:52 08:17 13:16 16:23 18:09 19:34
6 November 27 Safar Tuesday 06:54 08:19 13:16 16:22 18:08 19:33
7 November 28 Safar Wednesday 06:55 08:20 13:17 16:21 18:06 19:31
8 November 29 Safar Thursday 06:56 08:22 13:17 16:19 18:05 19:30
9 November 1 Rabi al-Awaal Friday 06:58 08:23 13:17 16:18 18:03 19:29
10 November 2 Rabi al-Awaal Saturday 06:59 08:25 13:17 16:17 18:02 19:28
11 November 3 Rabi al-Awaal Sunday 07:00 08:26 13:17 16:15 18:01 19:27
12 November 4 Rabi al-Awaal Monday 07:02 08:28 13:17 16:14 17:59 19:26
13 November 5 Rabi al-Awaal Tuesday 07:03 08:29 13:17 16:13 17:58 19:25
14 November 6 Rabi al-Awaal Wednesday 07:04 08:31 13:17 16:12 17:57 19:24
15 November 7 Rabi al-Awaal Thursday 07:06 08:32 13:17 16:11 17:56 19:23
16 November 8 Rabi al-Awaal Friday 07:07 08:34 13:18 16:10 17:55 19:22
17 November 9 Rabi al-Awaal Saturday 07:08 08:35 13:18 16:09 17:54 19:21
18 November 10 Rabi al-Awaal Sunday 07:09 08:37 13:18 16:08 17:53 19:20
19 November 11 Rabi al-Awaal Monday 07:11 08:38 13:18 16:07 17:52 19:19
20 November 12 Rabi al-Awaal Tuesday 07:12 08:40 13:18 16:06 17:51 19:18
21 November 13 Rabi al-Awaal Wednesday 07:13 08:41 13:19 16:05 17:50 19:18
22 November 14 Rabi al-Awaal Thursday 07:14 08:43 13:19 16:04 17:49 19:17
23 November 15 Rabi al-Awaal Friday 07:16 08:44 13:19 16:03 17:48 19:16
24 November 16 Rabi al-Awaal Saturday 07:17 08:45 13:19 16:02 17:47 19:16
25 November 17 Rabi al-Awaal Sunday 07:18 08:47 13:20 16:02 17:46 19:15
26 November 18 Rabi al-Awaal Monday 07:19 08:48 13:20 16:01 17:46 19:15
27 November 19 Rabi al-Awaal Tuesday 07:20 08:49 13:20 16:00 17:45 19:14
28 November 20 Rabi al-Awaal Wednesday 07:21 08:51 13:21 16:00 17:44 19:14
29 November 21 Rabi al-Awaal Thursday 07:22 08:52 13:21 15:59 17:44 19:13
30 November 22 Rabi al-Awaal Friday 07:24 08:53 13:21 15:58 17:43 19:13