Kostanay, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 23 Safar Thursday 07:05 08:38 13:34 16:28 18:19 19:52
2 November 24 Safar Friday 07:07 08:40 13:34 16:27 18:17 19:50
3 November 25 Safar Saturday 07:08 08:42 13:34 16:25 18:15 19:49
4 November 26 Safar Sunday 07:10 08:44 13:34 16:23 18:13 19:47
5 November 27 Safar Monday 07:12 08:46 13:34 16:21 18:12 19:45
6 November 28 Safar Tuesday 07:13 08:48 13:34 16:20 18:10 19:44
7 November 29 Safar Wednesday 07:15 08:49 13:34 16:18 18:08 19:42
8 November 1 Rabi al-Awaal Thursday 07:17 08:51 13:34 16:16 18:06 19:41
9 November 2 Rabi al-Awaal Friday 07:18 08:53 13:34 16:15 18:04 19:39
10 November 3 Rabi al-Awaal Saturday 07:20 08:55 13:34 16:13 18:03 19:38
11 November 4 Rabi al-Awaal Sunday 07:21 08:57 13:34 16:12 18:01 19:37
12 November 5 Rabi al-Awaal Monday 07:23 08:59 13:35 16:10 17:59 19:35
13 November 6 Rabi al-Awaal Tuesday 07:25 09:01 13:35 16:09 17:58 19:34
14 November 7 Rabi al-Awaal Wednesday 07:26 09:03 13:35 16:07 17:56 19:33
15 November 8 Rabi al-Awaal Thursday 07:28 09:04 13:35 16:06 17:55 19:32
16 November 9 Rabi al-Awaal Friday 07:29 09:06 13:35 16:04 17:53 19:30
17 November 10 Rabi al-Awaal Saturday 07:31 09:08 13:35 16:03 17:52 19:29
18 November 11 Rabi al-Awaal Sunday 07:32 09:10 13:36 16:02 17:51 19:28
19 November 12 Rabi al-Awaal Monday 07:34 09:12 13:36 16:01 17:49 19:27
20 November 13 Rabi al-Awaal Tuesday 07:35 09:13 13:36 15:59 17:48 19:26
21 November 14 Rabi al-Awaal Wednesday 07:37 09:15 13:36 15:58 17:47 19:25
22 November 15 Rabi al-Awaal Thursday 07:38 09:17 13:37 15:57 17:45 19:24
23 November 16 Rabi al-Awaal Friday 07:39 09:19 13:37 15:56 17:44 19:24
24 November 17 Rabi al-Awaal Saturday 07:41 09:20 13:37 15:55 17:43 19:23
25 November 18 Rabi al-Awaal Sunday 07:42 09:22 13:37 15:54 17:42 19:22
26 November 19 Rabi al-Awaal Monday 07:44 09:24 13:38 15:53 17:41 19:21
27 November 20 Rabi al-Awaal Tuesday 07:45 09:25 13:38 15:52 17:40 19:21
28 November 21 Rabi al-Awaal Wednesday 07:46 09:27 13:38 15:51 17:39 19:20
29 November 22 Rabi al-Awaal Thursday 07:48 09:28 13:39 15:51 17:38 19:19
30 November 23 Rabi al-Awaal Friday 07:49 09:30 13:39 15:50 17:38 19:19