Kazaly, September 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 21 Dhu al-Hijja Saturday 05:45 07:09 13:55 18:34 20:33 21:57
2 September 22 Dhu al-Hijja Sunday 05:46 07:10 13:54 18:33 20:31 21:55
3 September 23 Dhu al-Hijja Monday 05:48 07:12 13:54 18:31 20:30 21:53
4 September 24 Dhu al-Hijja Tuesday 05:49 07:13 13:54 18:30 20:28 21:51
5 September 25 Dhu al-Hijja Wednesday 05:51 07:14 13:53 18:28 20:26 21:49
6 September 26 Dhu al-Hijja Thursday 05:52 07:15 13:53 18:27 20:24 21:46
7 September 27 Dhu al-Hijja Friday 05:54 07:17 13:53 18:25 20:22 21:44
8 September 28 Dhu al-Hijja Saturday 05:55 07:18 13:52 18:24 20:20 21:42
9 September 29 Dhu al-Hijja Sunday 05:57 07:19 13:52 18:22 20:18 21:40
10 September 30 Dhu al-Hijja Monday 05:58 07:20 13:52 18:21 20:16 21:38
11 September 1 Muharram Tuesday 06:00 07:21 13:51 18:19 20:14 21:36
12 September 2 Muharram Wednesday 06:01 07:23 13:51 18:18 20:12 21:33
13 September 3 Muharram Thursday 06:03 07:24 13:51 18:16 20:10 21:31
14 September 4 Muharram Friday 06:04 07:25 13:50 18:14 20:08 21:29
15 September 5 Muharram Saturday 06:06 07:26 13:50 18:13 20:06 21:27
16 September 6 Muharram Sunday 06:07 07:28 13:49 18:11 20:05 21:25
17 September 7 Muharram Monday 06:09 07:29 13:49 18:10 20:03 21:23
18 September 8 Muharram Tuesday 06:10 07:30 13:49 18:08 20:01 21:21
19 September 9 Muharram Wednesday 06:11 07:31 13:48 18:06 19:59 21:18
20 September 10 Muharram Thursday 06:13 07:33 13:48 18:05 19:57 21:16
21 September 11 Muharram Friday 06:14 07:34 13:48 18:03 19:55 21:14
22 September 12 Muharram Saturday 06:16 07:35 13:47 18:01 19:53 21:12
23 September 13 Muharram Sunday 06:17 07:36 13:47 18:00 19:51 21:10
24 September 14 Muharram Monday 06:18 07:38 13:47 17:58 19:49 21:08
25 September 15 Muharram Tuesday 06:20 07:39 13:46 17:56 19:47 21:06
26 September 16 Muharram Wednesday 06:21 07:40 13:46 17:55 19:45 21:04
27 September 17 Muharram Thursday 06:22 07:41 13:46 17:53 19:43 21:02
28 September 18 Muharram Friday 06:24 07:43 13:45 17:51 19:41 21:00
29 September 19 Muharram Saturday 06:25 07:44 13:45 17:50 19:39 20:58
30 September 20 Muharram Sunday 06:26 07:45 13:45 17:48 19:37 20:56