Kazaly, August 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 1 Dhu al-Hijja Thursday 04:51 06:31 14:01 19:10 21:24 23:03
2 August 2 Dhu al-Hijja Friday 04:53 06:32 14:01 19:09 21:23 23:01
3 August 3 Dhu al-Hijja Saturday 04:55 06:33 14:01 19:08 21:22 22:59
4 August 4 Dhu al-Hijja Sunday 04:57 06:35 14:01 19:07 21:20 22:58
5 August 5 Dhu al-Hijja Monday 04:59 06:36 14:01 19:07 21:19 22:56
6 August 6 Dhu al-Hijja Tuesday 05:00 06:37 14:00 19:06 21:17 22:54
7 August 7 Dhu al-Hijja Wednesday 05:02 06:38 14:00 19:05 21:16 22:52
8 August 8 Dhu al-Hijja Thursday 05:04 06:39 14:00 19:04 21:14 22:50
9 August 9 Dhu al-Hijja Friday 05:06 06:41 14:00 19:03 21:13 22:47
10 August 10 Dhu al-Hijja Saturday 05:08 06:42 14:00 19:02 21:11 22:45
11 August 11 Dhu al-Hijja Sunday 05:09 06:43 14:00 19:01 21:10 22:43
12 August 12 Dhu al-Hijja Monday 05:11 06:44 14:00 19:00 21:08 22:41
13 August 13 Dhu al-Hijja Tuesday 05:13 06:45 13:59 18:59 21:07 22:39
14 August 14 Dhu al-Hijja Wednesday 05:15 06:47 13:59 18:58 21:05 22:37
15 August 15 Dhu al-Hijja Thursday 05:16 06:48 13:59 18:57 21:04 22:35
16 August 16 Dhu al-Hijja Friday 05:18 06:49 13:59 18:55 21:02 22:33
17 August 17 Dhu al-Hijja Saturday 05:20 06:50 13:59 18:54 21:00 22:31
18 August 18 Dhu al-Hijja Sunday 05:21 06:52 13:58 18:53 20:59 22:29
19 August 19 Dhu al-Hijja Monday 05:23 06:53 13:58 18:52 20:57 22:26
20 August 20 Dhu al-Hijja Tuesday 05:25 06:54 13:58 18:51 20:55 22:24
21 August 21 Dhu al-Hijja Wednesday 05:27 06:55 13:58 18:49 20:54 22:22
22 August 22 Dhu al-Hijja Thursday 05:28 06:57 13:58 18:48 20:52 22:20
23 August 23 Dhu al-Hijja Friday 05:30 06:58 13:57 18:47 20:50 22:18
24 August 24 Dhu al-Hijja Saturday 05:32 06:59 13:57 18:46 20:48 22:16
25 August 25 Dhu al-Hijja Sunday 05:33 07:00 13:57 18:44 20:47 22:13
26 August 26 Dhu al-Hijja Monday 05:35 07:01 13:56 18:43 20:45 22:11
27 August 27 Dhu al-Hijja Tuesday 05:36 07:03 13:56 18:42 20:43 22:09
28 August 28 Dhu al-Hijja Wednesday 05:38 07:04 13:56 18:40 20:41 22:07
29 August 29 Dhu al-Hijja Thursday 05:40 07:05 13:56 18:39 20:39 22:05
30 August 1 Muharram Friday 05:41 07:06 13:55 18:37 20:37 22:02
31 August 2 Muharram Saturday 05:43 07:08 13:55 18:36 20:36 22:00