Aktau, January 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 15 Rabi al-Akhir Monday 07:43 09:06 13:42 16:30 18:12 19:35
2 January 16 Rabi al-Akhir Tuesday 07:43 09:06 13:42 16:31 18:13 19:36
3 January 17 Rabi al-Akhir Wednesday 07:43 09:06 13:43 16:32 18:14 19:37
4 January 18 Rabi al-Akhir Thursday 07:43 09:06 13:43 16:32 18:15 19:38
5 January 19 Rabi al-Akhir Friday 07:43 09:06 13:44 16:33 18:16 19:39
6 January 20 Rabi al-Akhir Saturday 07:43 09:06 13:44 16:34 18:17 19:40
7 January 21 Rabi al-Akhir Sunday 07:43 09:06 13:45 16:35 18:18 19:41
8 January 22 Rabi al-Akhir Monday 07:43 09:05 13:45 16:37 18:19 19:41
9 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:43 09:05 13:45 16:38 18:20 19:42
10 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:43 09:05 13:46 16:39 18:21 19:43
11 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:42 09:05 13:46 16:40 18:22 19:44
12 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:42 09:04 13:47 16:41 18:23 19:45
13 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:42 09:04 13:47 16:42 18:25 19:46
14 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:42 09:03 13:47 16:43 18:26 19:47
15 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:41 09:03 13:48 16:44 18:27 19:49
16 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:41 09:02 13:48 16:46 18:28 19:50
17 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:41 09:02 13:48 16:47 18:29 19:51
18 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:40 09:01 13:49 16:48 18:31 19:52
19 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:40 09:01 13:49 16:49 18:32 19:53
20 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:39 09:00 13:49 16:51 18:33 19:54
21 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:39 08:59 13:50 16:52 18:34 19:55
22 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:38 08:59 13:50 16:53 18:36 19:56
23 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:38 08:58 13:50 16:54 18:37 19:57
24 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:37 08:57 13:50 16:56 18:38 19:58
25 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:36 08:56 13:51 16:57 18:40 20:00
26 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:36 08:55 13:51 16:58 18:41 20:01
27 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:35 08:54 13:51 17:00 18:42 20:02
28 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:34 08:53 13:51 17:01 18:44 20:03
29 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:33 08:52 13:51 17:02 18:45 20:04
30 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:32 08:51 13:52 17:03 18:46 20:05
31 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:31 08:50 13:52 17:05 18:48 20:07