Beyneu, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 23 Safar Thursday 06:35 07:55 13:06 16:26 18:10 19:30
2 November 24 Safar Friday 06:36 07:56 13:06 16:25 18:09 19:29
3 November 25 Safar Saturday 06:37 07:58 13:06 16:23 18:07 19:27
4 November 26 Safar Sunday 06:39 07:59 13:06 16:22 18:06 19:26
5 November 27 Safar Monday 06:40 08:00 13:06 16:21 18:05 19:25
6 November 28 Safar Tuesday 06:41 08:02 13:06 16:19 18:03 19:24
7 November 29 Safar Wednesday 06:42 08:03 13:06 16:18 18:02 19:23
8 November 1 Rabi al-Awaal Thursday 06:44 08:05 13:06 16:17 18:01 19:22
9 November 2 Rabi al-Awaal Friday 06:45 08:06 13:06 16:16 17:59 19:21
10 November 3 Rabi al-Awaal Saturday 06:46 08:07 13:06 16:15 17:58 19:20
11 November 4 Rabi al-Awaal Sunday 06:47 08:09 13:06 16:13 17:57 19:19
12 November 5 Rabi al-Awaal Monday 06:48 08:10 13:06 16:12 17:56 19:18
13 November 6 Rabi al-Awaal Tuesday 06:50 08:11 13:06 16:11 17:55 19:17
14 November 7 Rabi al-Awaal Wednesday 06:51 08:13 13:07 16:10 17:54 19:16
15 November 8 Rabi al-Awaal Thursday 06:52 08:14 13:07 16:09 17:53 19:15
16 November 9 Rabi al-Awaal Friday 06:53 08:16 13:07 16:08 17:52 19:14
17 November 10 Rabi al-Awaal Saturday 06:54 08:17 13:07 16:07 17:51 19:13
18 November 11 Rabi al-Awaal Sunday 06:56 08:18 13:07 16:06 17:50 19:13
19 November 12 Rabi al-Awaal Monday 06:57 08:20 13:08 16:06 17:49 19:12
20 November 13 Rabi al-Awaal Tuesday 06:58 08:21 13:08 16:05 17:48 19:11
21 November 14 Rabi al-Awaal Wednesday 06:59 08:22 13:08 16:04 17:47 19:11
22 November 15 Rabi al-Awaal Thursday 07:00 08:24 13:08 16:03 17:46 19:10
23 November 16 Rabi al-Awaal Friday 07:01 08:25 13:09 16:02 17:46 19:09
24 November 17 Rabi al-Awaal Saturday 07:02 08:26 13:09 16:02 17:45 19:09
25 November 18 Rabi al-Awaal Sunday 07:03 08:27 13:09 16:01 17:44 19:08
26 November 19 Rabi al-Awaal Monday 07:05 08:29 13:09 16:01 17:44 19:08
27 November 20 Rabi al-Awaal Tuesday 07:06 08:30 13:10 16:00 17:43 19:08
28 November 21 Rabi al-Awaal Wednesday 07:07 08:31 13:10 15:59 17:43 19:07
29 November 22 Rabi al-Awaal Thursday 07:08 08:32 13:10 15:59 17:42 19:07
30 November 23 Rabi al-Awaal Friday 07:09 08:34 13:11 15:58 17:42 19:06