Pavlodar, November 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 12 Safar Wednesday 06:12 07:43 12:41 15:38 17:28 18:59
2 November 13 Safar Thursday 06:13 07:44 12:41 15:36 17:26 18:57
3 November 14 Safar Friday 06:15 07:46 12:41 15:35 17:24 18:56
4 November 15 Safar Saturday 06:17 07:48 12:41 15:33 17:22 18:54
5 November 16 Safar Sunday 06:18 07:50 12:41 15:31 17:21 18:53
6 November 17 Safar Monday 06:20 07:52 12:41 15:30 17:19 18:51
7 November 18 Safar Tuesday 06:21 07:54 12:41 15:28 17:17 18:50
8 November 19 Safar Wednesday 06:23 07:55 12:41 15:27 17:16 18:48
9 November 20 Safar Thursday 06:24 07:57 12:41 15:25 17:14 18:47
10 November 21 Safar Friday 06:26 07:59 12:41 15:24 17:12 18:45
11 November 22 Safar Saturday 06:27 08:01 12:41 15:22 17:11 18:44
12 November 23 Safar Sunday 06:29 08:03 12:41 15:21 17:09 18:43
13 November 24 Safar Monday 06:31 08:04 12:41 15:19 17:08 18:42
14 November 25 Safar Tuesday 06:32 08:06 12:42 15:18 17:06 18:40
15 November 26 Safar Wednesday 06:34 08:08 12:42 15:16 17:05 18:39
16 November 27 Safar Thursday 06:35 08:10 12:42 15:15 17:03 18:38
17 November 28 Safar Friday 06:36 08:11 12:42 15:14 17:02 18:37
18 November 29 Safar Saturday 06:38 08:13 12:42 15:13 17:01 18:36
19 November 1 Rabi al-Awaal Sunday 06:39 08:15 12:43 15:11 16:59 18:35
20 November 2 Rabi al-Awaal Monday 06:41 08:17 12:43 15:10 16:58 18:34
21 November 3 Rabi al-Awaal Tuesday 06:42 08:18 12:43 15:09 16:57 18:33
22 November 4 Rabi al-Awaal Wednesday 06:44 08:20 12:43 15:08 16:56 18:32
23 November 5 Rabi al-Awaal Thursday 06:45 08:22 12:44 15:07 16:55 18:32
24 November 6 Rabi al-Awaal Friday 06:46 08:23 12:44 15:06 16:54 18:31
25 November 7 Rabi al-Awaal Saturday 06:48 08:25 12:44 15:05 16:53 18:30
26 November 8 Rabi al-Awaal Sunday 06:49 08:26 12:44 15:04 16:52 18:29
27 November 9 Rabi al-Awaal Monday 06:50 08:28 12:45 15:03 16:51 18:29
28 November 10 Rabi al-Awaal Tuesday 06:52 08:30 12:45 15:03 16:50 18:28
29 November 11 Rabi al-Awaal Wednesday 06:53 08:31 12:45 15:02 16:49 18:28
30 November 12 Rabi al-Awaal Thursday 06:54 08:33 12:46 15:01 16:49 18:27