Pavlodar, August 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 21 Dhu al-Qaʿda Wednesday 03:05 05:07 13:04 18:22 20:49 22:51
2 August 22 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:06 05:09 13:03 18:21 20:47 22:50
3 August 23 Dhu al-Qaʿda Friday 03:07 05:10 13:03 18:20 20:46 22:49
4 August 24 Dhu al-Qaʿda Saturday 03:07 05:12 13:03 18:19 20:44 22:48
5 August 25 Dhu al-Qaʿda Sunday 03:10 05:14 13:03 18:18 20:42 22:45
6 August 26 Dhu al-Qaʿda Monday 03:13 05:15 13:03 18:16 20:40 22:42
7 August 27 Dhu al-Qaʿda Tuesday 03:16 05:17 13:03 18:15 20:38 22:39
8 August 28 Dhu al-Qaʿda Wednesday 03:19 05:18 13:03 18:14 20:36 22:35
9 August 29 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:22 05:20 13:03 18:13 20:35 22:32
10 August 30 Dhu al-Qaʿda Friday 03:24 05:22 13:03 18:12 20:33 22:29
11 August 1 Dhu al-Hijja Saturday 03:27 05:23 13:02 18:10 20:31 22:26
12 August 2 Dhu al-Hijja Sunday 03:30 05:25 13:02 18:09 20:29 22:23
13 August 3 Dhu al-Hijja Monday 03:33 05:27 13:02 18:08 20:27 22:20
14 August 4 Dhu al-Hijja Tuesday 03:35 05:28 13:02 18:06 20:25 22:17
15 August 5 Dhu al-Hijja Wednesday 03:38 05:30 13:02 18:05 20:23 22:14
16 August 6 Dhu al-Hijja Thursday 03:41 05:31 13:02 18:03 20:21 22:11
17 August 7 Dhu al-Hijja Friday 03:43 05:33 13:01 18:02 20:19 22:08
18 August 8 Dhu al-Hijja Saturday 03:46 05:35 13:01 18:01 20:17 22:05
19 August 9 Dhu al-Hijja Sunday 03:48 05:36 13:01 17:59 20:14 22:02
20 August 10 Dhu al-Hijja Monday 03:51 05:38 13:01 17:58 20:12 21:59
21 August 11 Dhu al-Hijja Tuesday 03:54 05:40 13:00 17:56 20:10 21:56
22 August 12 Dhu al-Hijja Wednesday 03:56 05:41 13:00 17:54 20:08 21:53
23 August 13 Dhu al-Hijja Thursday 03:58 05:43 13:00 17:53 20:06 21:50
24 August 14 Dhu al-Hijja Friday 04:01 05:45 13:00 17:51 20:04 21:47
25 August 15 Dhu al-Hijja Saturday 04:03 05:46 12:59 17:50 20:01 21:44
26 August 16 Dhu al-Hijja Sunday 04:06 05:48 12:59 17:48 19:59 21:41
27 August 17 Dhu al-Hijja Monday 04:08 05:50 12:59 17:46 19:57 21:38
28 August 18 Dhu al-Hijja Tuesday 04:10 05:51 12:58 17:45 19:55 21:35
29 August 19 Dhu al-Hijja Wednesday 04:13 05:53 12:58 17:43 19:52 21:32
30 August 20 Dhu al-Hijja Thursday 04:15 05:55 12:58 17:41 19:50 21:29
31 August 21 Dhu al-Hijja Friday 04:17 05:56 12:58 17:39 19:48 21:26