Pavlodar, September 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 22 Dhu al-Hijja Saturday 04:20 05:58 12:57 17:38 19:46 21:24
2 September 23 Dhu al-Hijja Sunday 04:22 05:59 12:57 17:36 19:43 21:21
3 September 24 Dhu al-Hijja Monday 04:24 06:01 12:57 17:34 19:41 21:18
4 September 25 Dhu al-Hijja Tuesday 04:26 06:03 12:56 17:32 19:39 21:15
5 September 26 Dhu al-Hijja Wednesday 04:28 06:04 12:56 17:31 19:36 21:12
6 September 27 Dhu al-Hijja Thursday 04:30 06:06 12:56 17:29 19:34 21:09
7 September 28 Dhu al-Hijja Friday 04:33 06:08 12:55 17:27 19:32 21:07
8 September 29 Dhu al-Hijja Saturday 04:35 06:09 12:55 17:25 19:29 21:04
9 September 30 Dhu al-Hijja Sunday 04:37 06:11 12:55 17:23 19:27 21:01
10 September 1 Muharram Monday 04:39 06:13 12:54 17:21 19:25 20:58
11 September 2 Muharram Tuesday 04:41 06:14 12:54 17:19 19:22 20:56
12 September 3 Muharram Wednesday 04:43 06:16 12:54 17:17 19:20 20:53
13 September 4 Muharram Thursday 04:45 06:18 12:53 17:16 19:18 20:50
14 September 5 Muharram Friday 04:47 06:19 12:53 17:14 19:15 20:47
15 September 6 Muharram Saturday 04:49 06:21 12:52 17:12 19:13 20:45
16 September 7 Muharram Sunday 04:51 06:23 12:52 17:10 19:11 20:42
17 September 8 Muharram Monday 04:53 06:24 12:52 17:08 19:08 20:39
18 September 9 Muharram Tuesday 04:55 06:26 12:51 17:06 19:06 20:37
19 September 10 Muharram Wednesday 04:57 06:28 12:51 17:04 19:04 20:34
20 September 11 Muharram Thursday 04:59 06:29 12:51 17:02 19:01 20:31
21 September 12 Muharram Friday 05:01 06:31 12:50 17:00 18:59 20:29
22 September 13 Muharram Saturday 05:02 06:33 12:50 16:58 18:56 20:26
23 September 14 Muharram Sunday 05:04 06:34 12:50 16:56 18:54 20:24
24 September 15 Muharram Monday 05:06 06:36 12:49 16:54 18:52 20:21
25 September 16 Muharram Tuesday 05:08 06:38 12:49 16:52 18:49 20:19
26 September 17 Muharram Wednesday 05:10 06:39 12:49 16:50 18:47 20:16
27 September 18 Muharram Thursday 05:12 06:41 12:48 16:48 18:45 20:14
28 September 19 Muharram Friday 05:14 06:43 12:48 16:46 18:42 20:11
29 September 20 Muharram Saturday 05:15 06:44 12:48 16:44 18:40 20:09
30 September 21 Muharram Sunday 05:17 06:46 12:47 16:41 18:38 20:06