Pavlodar, November 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 5 Rabi al-Awaal Friday 06:11 07:42 12:41 15:39 17:29 19:00
2 November 6 Rabi al-Awaal Saturday 06:13 07:44 12:41 15:37 17:27 18:58
3 November 7 Rabi al-Awaal Sunday 06:14 07:45 12:41 15:36 17:25 18:56
4 November 8 Rabi al-Awaal Monday 06:16 07:47 12:41 15:34 17:23 18:55
5 November 9 Rabi al-Awaal Tuesday 06:17 07:49 12:41 15:32 17:22 18:53
6 November 10 Rabi al-Awaal Wednesday 06:19 07:51 12:41 15:31 17:20 18:52
7 November 11 Rabi al-Awaal Thursday 06:21 07:53 12:41 15:29 17:18 18:50
8 November 12 Rabi al-Awaal Friday 06:22 07:55 12:41 15:27 17:16 18:49
9 November 13 Rabi al-Awaal Saturday 06:24 07:56 12:41 15:26 17:15 18:47
10 November 14 Rabi al-Awaal Sunday 06:25 07:58 12:41 15:24 17:13 18:46
11 November 15 Rabi al-Awaal Monday 06:27 08:00 12:41 15:23 17:12 18:45
12 November 16 Rabi al-Awaal Tuesday 06:28 08:02 12:41 15:21 17:10 18:43
13 November 17 Rabi al-Awaal Wednesday 06:30 08:04 12:41 15:20 17:08 18:42
14 November 18 Rabi al-Awaal Thursday 06:31 08:05 12:42 15:18 17:07 18:41
15 November 19 Rabi al-Awaal Friday 06:33 08:07 12:42 15:17 17:05 18:40
16 November 20 Rabi al-Awaal Saturday 06:34 08:09 12:42 15:16 17:04 18:39
17 November 21 Rabi al-Awaal Sunday 06:36 08:11 12:42 15:14 17:03 18:38
18 November 22 Rabi al-Awaal Monday 06:37 08:12 12:42 15:13 17:01 18:37
19 November 23 Rabi al-Awaal Tuesday 06:39 08:14 12:42 15:12 17:00 18:36
20 November 24 Rabi al-Awaal Wednesday 06:40 08:16 12:43 15:11 16:59 18:35
21 November 25 Rabi al-Awaal Thursday 06:41 08:17 12:43 15:10 16:58 18:34
22 November 26 Rabi al-Awaal Friday 06:43 08:19 12:43 15:09 16:56 18:33
23 November 27 Rabi al-Awaal Saturday 06:44 08:21 12:43 15:08 16:55 18:32
24 November 28 Rabi al-Awaal Sunday 06:46 08:22 12:44 15:07 16:54 18:31
25 November 29 Rabi al-Awaal Monday 06:47 08:24 12:44 15:06 16:53 18:30
26 November 30 Rabi al-Awaal Tuesday 06:48 08:26 12:44 15:05 16:52 18:30
27 November 1 Rabi al-Akhir Wednesday 06:50 08:27 12:45 15:04 16:51 18:29
28 November 2 Rabi al-Akhir Thursday 06:51 08:29 12:45 15:03 16:50 18:28
29 November 3 Rabi al-Akhir Friday 06:52 08:30 12:45 15:02 16:50 18:28
30 November 4 Rabi al-Akhir Saturday 06:53 08:32 12:46 15:02 16:49 18:27