Shardara, January 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 15 Rabi al-Akhir Monday 07:31 08:51 13:35 16:31 18:13 19:32
2 January 16 Rabi al-Akhir Tuesday 07:31 08:51 13:35 16:32 18:13 19:33
3 January 17 Rabi al-Akhir Wednesday 07:31 08:51 13:36 16:33 18:14 19:34
4 January 18 Rabi al-Akhir Thursday 07:32 08:51 13:36 16:34 18:15 19:35
5 January 19 Rabi al-Akhir Friday 07:32 08:51 13:36 16:35 18:16 19:35
6 January 20 Rabi al-Akhir Saturday 07:32 08:51 13:37 16:36 18:17 19:36
7 January 21 Rabi al-Akhir Sunday 07:32 08:51 13:37 16:37 18:18 19:37
8 January 22 Rabi al-Akhir Monday 07:32 08:51 13:38 16:38 18:19 19:38
9 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:32 08:51 13:38 16:39 18:20 19:39
10 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:32 08:50 13:39 16:40 18:21 19:40
11 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:31 08:50 13:39 16:41 18:22 19:41
12 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:31 08:50 13:39 16:42 18:23 19:42
13 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:31 08:49 13:40 16:43 18:24 19:43
14 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:31 08:49 13:40 16:44 18:25 19:44
15 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:31 08:49 13:40 16:45 18:27 19:45
16 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:30 08:48 13:41 16:46 18:28 19:46
17 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:30 08:48 13:41 16:48 18:29 19:47
18 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:30 08:47 13:41 16:49 18:30 19:48
19 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:29 08:47 13:42 16:50 18:31 19:49
20 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:29 08:46 13:42 16:51 18:32 19:50
21 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:28 08:46 13:42 16:52 18:34 19:51
22 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:28 08:45 13:43 16:53 18:35 19:52
23 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:27 08:44 13:43 16:55 18:36 19:53
24 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:27 08:44 13:43 16:56 18:37 19:54
25 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:26 08:43 13:43 16:57 18:38 19:55
26 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:26 08:42 13:44 16:58 18:40 19:56
27 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:25 08:41 13:44 16:59 18:41 19:57
28 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:24 08:40 13:44 17:01 18:42 19:58
29 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:23 08:39 13:44 17:02 18:43 19:59
30 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:23 08:39 13:44 17:03 18:45 20:01
31 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:22 08:38 13:45 17:04 18:46 20:02