Aksay, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 23 Safar Thursday 06:47 08:15 13:16 16:18 18:07 19:35
2 November 24 Safar Friday 06:48 08:17 13:16 16:17 18:05 19:34
3 November 25 Safar Saturday 06:50 08:18 13:16 16:15 18:04 19:32
4 November 26 Safar Sunday 06:51 08:20 13:16 16:13 18:02 19:31
5 November 27 Safar Monday 06:53 08:22 13:16 16:12 18:00 19:29
6 November 28 Safar Tuesday 06:54 08:24 13:17 16:10 17:59 19:28
7 November 29 Safar Wednesday 06:56 08:25 13:17 16:09 17:57 19:27
8 November 1 Rabi al-Awaal Thursday 06:57 08:27 13:17 16:07 17:55 19:25
9 November 2 Rabi al-Awaal Friday 06:59 08:29 13:17 16:06 17:54 19:24
10 November 3 Rabi al-Awaal Saturday 07:00 08:31 13:17 16:04 17:52 19:23
11 November 4 Rabi al-Awaal Sunday 07:02 08:32 13:17 16:03 17:51 19:21
12 November 5 Rabi al-Awaal Monday 07:03 08:34 13:17 16:02 17:49 19:20
13 November 6 Rabi al-Awaal Tuesday 07:05 08:36 13:17 16:00 17:48 19:19
14 November 7 Rabi al-Awaal Wednesday 07:06 08:37 13:17 15:59 17:46 19:18
15 November 8 Rabi al-Awaal Thursday 07:08 08:39 13:17 15:58 17:45 19:17
16 November 9 Rabi al-Awaal Friday 07:09 08:41 13:18 15:56 17:44 19:16
17 November 10 Rabi al-Awaal Saturday 07:10 08:43 13:18 15:55 17:42 19:15
18 November 11 Rabi al-Awaal Sunday 07:12 08:44 13:18 15:54 17:41 19:14
19 November 12 Rabi al-Awaal Monday 07:13 08:46 13:18 15:53 17:40 19:13
20 November 13 Rabi al-Awaal Tuesday 07:15 08:47 13:18 15:52 17:39 19:12
21 November 14 Rabi al-Awaal Wednesday 07:16 08:49 13:19 15:51 17:38 19:11
22 November 15 Rabi al-Awaal Thursday 07:17 08:51 13:19 15:50 17:37 19:10
23 November 16 Rabi al-Awaal Friday 07:19 08:52 13:19 15:49 17:36 19:09
24 November 17 Rabi al-Awaal Saturday 07:20 08:54 13:20 15:48 17:35 19:09
25 November 18 Rabi al-Awaal Sunday 07:21 08:55 13:20 15:47 17:34 19:08
26 November 19 Rabi al-Awaal Monday 07:22 08:57 13:20 15:46 17:33 19:07
27 November 20 Rabi al-Awaal Tuesday 07:24 08:58 13:20 15:45 17:32 19:07
28 November 21 Rabi al-Awaal Wednesday 07:25 09:00 13:21 15:44 17:31 19:06
29 November 22 Rabi al-Awaal Thursday 07:26 09:01 13:21 15:44 17:30 19:06
30 November 23 Rabi al-Awaal Friday 07:27 09:03 13:21 15:43 17:30 19:05