Aksay, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 21 Safar Thursday 06:48 08:17 13:18 16:20 18:09 19:37
2 November 22 Safar Friday 06:50 08:18 13:18 16:19 18:07 19:36
3 November 23 Safar Saturday 06:51 08:20 13:18 16:17 18:06 19:34
4 November 24 Safar Sunday 06:53 08:22 13:18 16:15 18:04 19:33
5 November 25 Safar Monday 06:54 08:23 13:18 16:14 18:02 19:31
6 November 26 Safar Tuesday 06:56 08:25 13:18 16:12 18:00 19:30
7 November 27 Safar Wednesday 06:57 08:27 13:18 16:11 17:59 19:28
8 November 28 Safar Thursday 06:59 08:29 13:18 16:09 17:57 19:27
9 November 29 Safar Friday 07:00 08:30 13:18 16:08 17:56 19:26
10 November 1 Rabi al-Awaal Saturday 07:02 08:32 13:19 16:06 17:54 19:24
11 November 2 Rabi al-Awaal Sunday 07:03 08:34 13:19 16:05 17:53 19:23
12 November 3 Rabi al-Awaal Monday 07:05 08:36 13:19 16:03 17:51 19:22
13 November 4 Rabi al-Awaal Tuesday 07:06 08:37 13:19 16:02 17:50 19:21
14 November 5 Rabi al-Awaal Wednesday 07:08 08:39 13:19 16:01 17:48 19:20
15 November 6 Rabi al-Awaal Thursday 07:09 08:41 13:19 16:00 17:47 19:18
16 November 7 Rabi al-Awaal Friday 07:11 08:42 13:19 15:58 17:46 19:17
17 November 8 Rabi al-Awaal Saturday 07:12 08:44 13:20 15:57 17:44 19:16
18 November 9 Rabi al-Awaal Sunday 07:13 08:46 13:20 15:56 17:43 19:15
19 November 10 Rabi al-Awaal Monday 07:15 08:47 13:20 15:55 17:42 19:15
20 November 11 Rabi al-Awaal Tuesday 07:16 08:49 13:20 15:54 17:41 19:14
21 November 12 Rabi al-Awaal Wednesday 07:18 08:51 13:20 15:53 17:40 19:13
22 November 13 Rabi al-Awaal Thursday 07:19 08:52 13:21 15:52 17:39 19:12
23 November 14 Rabi al-Awaal Friday 07:20 08:54 13:21 15:51 17:38 19:11
24 November 15 Rabi al-Awaal Saturday 07:22 08:55 13:21 15:50 17:37 19:10
25 November 16 Rabi al-Awaal Sunday 07:23 08:57 13:22 15:49 17:36 19:10
26 November 17 Rabi al-Awaal Monday 07:24 08:58 13:22 15:48 17:35 19:09
27 November 18 Rabi al-Awaal Tuesday 07:25 09:00 13:22 15:47 17:34 19:09
28 November 19 Rabi al-Awaal Wednesday 07:27 09:01 13:23 15:46 17:33 19:08
29 November 20 Rabi al-Awaal Thursday 07:28 09:03 13:23 15:46 17:32 19:07
30 November 21 Rabi al-Awaal Friday 07:29 09:04 13:23 15:45 17:32 19:07