Chapaev, January 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 3 Rabi al-Akhir Sunday 07:55 09:30 13:44 16:02 17:48 19:23
2 January 4 Rabi al-Akhir Monday 07:55 09:30 13:44 16:03 17:49 19:24
3 January 5 Rabi al-Akhir Tuesday 07:55 09:29 13:45 16:05 17:51 19:25
4 January 6 Rabi al-Akhir Wednesday 07:55 09:29 13:45 16:06 17:52 19:26
5 January 7 Rabi al-Akhir Thursday 07:55 09:29 13:46 16:07 17:53 19:27
6 January 8 Rabi al-Akhir Friday 07:55 09:29 13:46 16:08 17:54 19:28
7 January 9 Rabi al-Akhir Saturday 07:54 09:28 13:47 16:09 17:55 19:29
8 January 10 Rabi al-Akhir Sunday 07:54 09:28 13:47 16:10 17:57 19:30
9 January 11 Rabi al-Akhir Monday 07:54 09:27 13:47 16:12 17:58 19:31
10 January 12 Rabi al-Akhir Tuesday 07:54 09:27 13:48 16:13 17:59 19:32
11 January 13 Rabi al-Akhir Wednesday 07:53 09:26 13:48 16:14 18:01 19:34
12 January 14 Rabi al-Akhir Thursday 07:53 09:26 13:49 16:16 18:02 19:35
13 January 15 Rabi al-Akhir Friday 07:52 09:25 13:49 16:17 18:03 19:36
14 January 16 Rabi al-Akhir Saturday 07:52 09:24 13:49 16:18 18:05 19:37
15 January 17 Rabi al-Akhir Sunday 07:51 09:24 13:50 16:20 18:06 19:38
16 January 18 Rabi al-Akhir Monday 07:51 09:23 13:50 16:21 18:08 19:40
17 January 19 Rabi al-Akhir Tuesday 07:50 09:22 13:50 16:23 18:09 19:41
18 January 20 Rabi al-Akhir Wednesday 07:50 09:21 13:51 16:24 18:11 19:42
19 January 21 Rabi al-Akhir Thursday 07:49 09:20 13:51 16:26 18:12 19:44
20 January 22 Rabi al-Akhir Friday 07:48 09:19 13:51 16:27 18:14 19:45
21 January 23 Rabi al-Akhir Saturday 07:47 09:18 13:52 16:29 18:16 19:46
22 January 24 Rabi al-Akhir Sunday 07:47 09:17 13:52 16:30 18:17 19:48
23 January 25 Rabi al-Akhir Monday 07:46 09:16 13:52 16:32 18:19 19:49
24 January 26 Rabi al-Akhir Tuesday 07:45 09:15 13:52 16:33 18:21 19:50
25 January 27 Rabi al-Akhir Wednesday 07:44 09:14 13:53 16:35 18:22 19:52
26 January 28 Rabi al-Akhir Thursday 07:43 09:13 13:53 16:37 18:24 19:53
27 January 29 Rabi al-Akhir Friday 07:42 09:11 13:53 16:38 18:26 19:55
28 January 1 Jumada al-Awaal Saturday 07:41 09:10 13:53 16:40 18:27 19:56
29 January 2 Jumada al-Awaal Sunday 07:40 09:09 13:53 16:41 18:29 19:58
30 January 3 Jumada al-Awaal Monday 07:39 09:07 13:54 16:43 18:31 19:59
31 January 4 Jumada al-Awaal Tuesday 07:38 09:06 13:54 16:45 18:32 20:01