Chapaev, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 24 Rabi al-Akhir Tuesday 07:55 09:30 13:44 16:02 17:48 19:23
2 January 25 Rabi al-Akhir Wednesday 07:55 09:30 13:44 16:03 17:49 19:24
3 January 26 Rabi al-Akhir Thursday 07:55 09:29 13:45 16:04 17:50 19:25
4 January 27 Rabi al-Akhir Friday 07:55 09:29 13:45 16:05 17:51 19:26
5 January 28 Rabi al-Akhir Saturday 07:55 09:29 13:46 16:06 17:52 19:27
6 January 29 Rabi al-Akhir Sunday 07:55 09:29 13:46 16:07 17:53 19:28
7 January 1 Jumada al-Awaal Monday 07:55 09:29 13:46 16:09 17:55 19:29
8 January 2 Jumada al-Awaal Tuesday 07:54 09:28 13:47 16:10 17:56 19:30
9 January 3 Jumada al-Awaal Wednesday 07:54 09:28 13:47 16:11 17:57 19:31
10 January 4 Jumada al-Awaal Thursday 07:54 09:27 13:48 16:12 17:59 19:32
11 January 5 Jumada al-Awaal Friday 07:53 09:27 13:48 16:14 18:00 19:33
12 January 6 Jumada al-Awaal Saturday 07:53 09:26 13:48 16:15 18:01 19:34
13 January 7 Jumada al-Awaal Sunday 07:53 09:25 13:49 16:16 18:03 19:35
14 January 8 Jumada al-Awaal Monday 07:52 09:25 13:49 16:18 18:04 19:37
15 January 9 Jumada al-Awaal Tuesday 07:52 09:24 13:50 16:19 18:06 19:38
16 January 10 Jumada al-Awaal Wednesday 07:51 09:23 13:50 16:20 18:07 19:39
17 January 11 Jumada al-Awaal Thursday 07:51 09:22 13:50 16:22 18:09 19:40
18 January 12 Jumada al-Awaal Friday 07:50 09:22 13:51 16:23 18:10 19:42
19 January 13 Jumada al-Awaal Saturday 07:49 09:21 13:51 16:25 18:12 19:43
20 January 14 Jumada al-Awaal Sunday 07:49 09:20 13:51 16:26 18:13 19:44
21 January 15 Jumada al-Awaal Monday 07:48 09:19 13:51 16:28 18:15 19:46
22 January 16 Jumada al-Awaal Tuesday 07:47 09:18 13:52 16:29 18:16 19:47
23 January 17 Jumada al-Awaal Wednesday 07:46 09:17 13:52 16:31 18:18 19:48
24 January 18 Jumada al-Awaal Thursday 07:45 09:16 13:52 16:33 18:20 19:50
25 January 19 Jumada al-Awaal Friday 07:44 09:14 13:53 16:34 18:21 19:51
26 January 20 Jumada al-Awaal Saturday 07:44 09:13 13:53 16:36 18:23 19:53
27 January 21 Jumada al-Awaal Sunday 07:43 09:12 13:53 16:37 18:25 19:54
28 January 22 Jumada al-Awaal Monday 07:41 09:11 13:53 16:39 18:26 19:55
29 January 23 Jumada al-Awaal Tuesday 07:40 09:09 13:53 16:41 18:28 19:57
30 January 24 Jumada al-Awaal Wednesday 07:39 09:08 13:54 16:42 18:30 19:58
31 January 25 Jumada al-Awaal Thursday 07:38 09:07 13:54 16:44 18:32 20:00