Janakala, September 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 10 Dhu al-Hijja Friday 04:14 05:46 12:40 17:20 19:24 20:55
2 September 11 Dhu al-Hijja Saturday 04:16 05:47 12:40 17:19 19:22 20:53
3 September 12 Dhu al-Hijja Sunday 04:18 05:49 12:40 17:17 19:20 20:50
4 September 13 Dhu al-Hijja Monday 04:20 05:50 12:39 17:15 19:18 20:47
5 September 14 Dhu al-Hijja Tuesday 04:22 05:52 12:39 17:14 19:16 20:45
6 September 15 Dhu al-Hijja Wednesday 04:24 05:53 12:39 17:12 19:14 20:42
7 September 16 Dhu al-Hijja Thursday 04:26 05:54 12:38 17:10 19:11 20:40
8 September 17 Dhu al-Hijja Friday 04:28 05:56 12:38 17:09 19:09 20:37
9 September 18 Dhu al-Hijja Saturday 04:29 05:57 12:38 17:07 19:07 20:35
10 September 19 Dhu al-Hijja Sunday 04:31 05:59 12:37 17:05 19:05 20:32
11 September 20 Dhu al-Hijja Monday 04:33 06:00 12:37 17:03 19:03 20:30
12 September 21 Dhu al-Hijja Tuesday 04:35 06:02 12:37 17:01 19:01 20:27
13 September 22 Dhu al-Hijja Wednesday 04:37 06:03 12:36 17:00 18:58 20:25
14 September 23 Dhu al-Hijja Thursday 04:38 06:05 12:36 16:58 18:56 20:22
15 September 24 Dhu al-Hijja Friday 04:40 06:06 12:36 16:56 18:54 20:20
16 September 25 Dhu al-Hijja Saturday 04:42 06:08 12:35 16:54 18:52 20:18
17 September 26 Dhu al-Hijja Sunday 04:44 06:09 12:35 16:52 18:50 20:15
18 September 27 Dhu al-Hijja Monday 04:45 06:11 12:35 16:51 18:47 20:13
19 September 28 Dhu al-Hijja Tuesday 04:47 06:12 12:34 16:49 18:45 20:10
20 September 29 Dhu al-Hijja Wednesday 04:49 06:14 12:34 16:47 18:43 20:08
21 September 1 Muharram Thursday 04:50 06:15 12:33 16:45 18:41 20:06
22 September 2 Muharram Friday 04:52 06:17 12:33 16:43 18:39 20:03
23 September 3 Muharram Saturday 04:54 06:18 12:33 16:41 18:37 20:01
24 September 4 Muharram Sunday 04:55 06:20 12:32 16:39 18:34 19:58
25 September 5 Muharram Monday 04:57 06:21 12:32 16:38 18:32 19:56
26 September 6 Muharram Tuesday 04:59 06:23 12:32 16:36 18:30 19:54
27 September 7 Muharram Wednesday 05:00 06:24 12:31 16:34 18:28 19:51
28 September 8 Muharram Thursday 05:02 06:26 12:31 16:32 18:26 19:49
29 September 9 Muharram Friday 05:04 06:27 12:31 16:30 18:23 19:47
30 September 10 Muharram Saturday 05:05 06:29 12:30 16:28 18:21 19:45