Janakala, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 23 Safar Thursday 05:53 07:19 12:24 15:31 17:18 18:44
2 November 24 Safar Friday 05:55 07:21 12:24 15:29 17:17 18:42
3 November 25 Safar Saturday 05:56 07:22 12:24 15:27 17:15 18:41
4 November 26 Safar Sunday 05:58 07:24 12:24 15:26 17:13 18:39
5 November 27 Safar Monday 05:59 07:26 12:24 15:24 17:12 18:38
6 November 28 Safar Tuesday 06:01 07:27 12:24 15:23 17:10 18:37
7 November 29 Safar Wednesday 06:02 07:29 12:24 15:21 17:09 18:35
8 November 1 Rabi al-Awaal Thursday 06:04 07:31 12:24 15:20 17:07 18:34
9 November 2 Rabi al-Awaal Friday 06:05 07:32 12:24 15:19 17:06 18:33
10 November 3 Rabi al-Awaal Saturday 06:06 07:34 12:24 15:17 17:04 18:32
11 November 4 Rabi al-Awaal Sunday 06:08 07:35 12:24 15:16 17:03 18:30
12 November 5 Rabi al-Awaal Monday 06:09 07:37 12:25 15:15 17:01 18:29
13 November 6 Rabi al-Awaal Tuesday 06:11 07:39 12:25 15:13 17:00 18:28
14 November 7 Rabi al-Awaal Wednesday 06:12 07:40 12:25 15:12 16:59 18:27
15 November 8 Rabi al-Awaal Thursday 06:13 07:42 12:25 15:11 16:57 18:26
16 November 9 Rabi al-Awaal Friday 06:15 07:44 12:25 15:10 16:56 18:25
17 November 10 Rabi al-Awaal Saturday 06:16 07:45 12:25 15:09 16:55 18:24
18 November 11 Rabi al-Awaal Sunday 06:17 07:47 12:26 15:07 16:54 18:23
19 November 12 Rabi al-Awaal Monday 06:19 07:48 12:26 15:06 16:53 18:22
20 November 13 Rabi al-Awaal Tuesday 06:20 07:50 12:26 15:05 16:52 18:21
21 November 14 Rabi al-Awaal Wednesday 06:21 07:51 12:26 15:04 16:50 18:21
22 November 15 Rabi al-Awaal Thursday 06:23 07:53 12:26 15:03 16:49 18:20
23 November 16 Rabi al-Awaal Friday 06:24 07:54 12:27 15:02 16:49 18:19
24 November 17 Rabi al-Awaal Saturday 06:25 07:56 12:27 15:02 16:48 18:18
25 November 18 Rabi al-Awaal Sunday 06:26 07:57 12:27 15:01 16:47 18:18
26 November 19 Rabi al-Awaal Monday 06:28 07:59 12:28 15:00 16:46 18:17
27 November 20 Rabi al-Awaal Tuesday 06:29 08:00 12:28 14:59 16:45 18:17
28 November 21 Rabi al-Awaal Wednesday 06:30 08:02 12:28 14:59 16:44 18:16
29 November 22 Rabi al-Awaal Thursday 06:31 08:03 12:29 14:58 16:44 18:16
30 November 23 Rabi al-Awaal Friday 06:32 08:04 12:29 14:57 16:43 18:15