Atbasar, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 1 Muharram Sunday 04:56 06:33 13:32 18:13 20:20 21:56
2 September 2 Muharram Monday 04:58 06:34 13:31 18:11 20:18 21:54
3 September 3 Muharram Tuesday 05:00 06:36 13:31 18:09 20:15 21:51
4 September 4 Muharram Wednesday 05:02 06:38 13:31 18:07 20:13 21:48
5 September 5 Muharram Thursday 05:04 06:39 13:30 18:05 20:11 21:45
6 September 6 Muharram Friday 05:06 06:41 13:30 18:04 20:08 21:42
7 September 7 Muharram Saturday 05:09 06:42 13:30 18:02 20:06 21:40
8 September 8 Muharram Sunday 05:11 06:44 13:29 18:00 20:04 21:37
9 September 9 Muharram Monday 05:13 06:46 13:29 17:58 20:02 21:34
10 September 10 Muharram Tuesday 05:15 06:47 13:29 17:56 19:59 21:32
11 September 11 Muharram Wednesday 05:17 06:49 13:28 17:54 19:57 21:29
12 September 12 Muharram Thursday 05:19 06:51 13:28 17:53 19:55 21:26
13 September 13 Muharram Friday 05:21 06:52 13:28 17:51 19:52 21:24
14 September 14 Muharram Saturday 05:23 06:54 13:27 17:49 19:50 21:21
15 September 15 Muharram Sunday 05:25 06:55 13:27 17:47 19:48 21:18
16 September 16 Muharram Monday 05:26 06:57 13:27 17:45 19:45 21:16
17 September 17 Muharram Tuesday 05:28 06:59 13:26 17:43 19:43 21:13
18 September 18 Muharram Wednesday 05:30 07:00 13:26 17:41 19:41 21:10
19 September 19 Muharram Thursday 05:32 07:02 13:26 17:39 19:38 21:08
20 September 20 Muharram Friday 05:34 07:03 13:25 17:37 19:36 21:05
21 September 21 Muharram Saturday 05:36 07:05 13:25 17:35 19:34 21:03
22 September 22 Muharram Sunday 05:38 07:07 13:24 17:33 19:31 21:00
23 September 23 Muharram Monday 05:40 07:08 13:24 17:31 19:29 20:58
24 September 24 Muharram Tuesday 05:41 07:10 13:24 17:29 19:27 20:55
25 September 25 Muharram Wednesday 05:43 07:12 13:23 17:27 19:24 20:52
26 September 26 Muharram Thursday 05:45 07:13 13:23 17:25 19:22 20:50
27 September 27 Muharram Friday 05:47 07:15 13:23 17:23 19:20 20:48
28 September 28 Muharram Saturday 05:49 07:16 13:22 17:21 19:17 20:45
29 September 29 Muharram Sunday 05:50 07:18 13:22 17:19 19:15 20:43
30 September 30 Muharram Monday 05:52 07:20 13:22 17:17 19:13 20:40