Atbasar, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 03:41 05:44 13:38 18:55 21:21 23:24
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 03:42 05:46 13:38 18:54 21:19 23:23
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 03:44 05:47 13:38 18:53 21:18 23:20
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 03:47 05:49 13:38 18:52 21:16 23:17
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 03:50 05:50 13:38 18:51 21:14 23:14
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 03:53 05:52 13:38 18:50 21:12 23:11
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 03:56 05:53 13:37 18:49 21:10 23:08
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 03:58 05:55 13:37 18:48 21:09 23:05
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 04:01 05:57 13:37 18:46 21:07 23:02
10 August 1 Muharram Tuesday 04:04 05:58 13:37 18:45 21:05 22:59
11 August 2 Muharram Wednesday 04:07 06:00 13:37 18:44 21:03 22:56
12 August 3 Muharram Thursday 04:09 06:01 13:37 18:42 21:01 22:53
13 August 4 Muharram Friday 04:12 06:03 13:36 18:41 20:59 22:50
14 August 5 Muharram Saturday 04:14 06:05 13:36 18:40 20:57 22:47
15 August 6 Muharram Sunday 04:17 06:06 13:36 18:38 20:55 22:44
16 August 7 Muharram Monday 04:20 06:08 13:36 18:37 20:53 22:41
17 August 8 Muharram Tuesday 04:22 06:09 13:36 18:36 20:51 22:38
18 August 9 Muharram Wednesday 04:25 06:11 13:35 18:34 20:49 22:35
19 August 10 Muharram Thursday 04:27 06:13 13:35 18:33 20:47 22:32
20 August 11 Muharram Friday 04:29 06:14 13:35 18:31 20:45 22:29
21 August 12 Muharram Saturday 04:32 06:16 13:35 18:30 20:43 22:26
22 August 13 Muharram Sunday 04:34 06:17 13:34 18:28 20:41 22:23
23 August 14 Muharram Monday 04:37 06:19 13:34 18:27 20:38 22:20
24 August 15 Muharram Tuesday 04:39 06:21 13:34 18:25 20:36 22:18
25 August 16 Muharram Wednesday 04:41 06:22 13:34 18:23 20:34 22:15
26 August 17 Muharram Thursday 04:44 06:24 13:33 18:22 20:32 22:12
27 August 18 Muharram Friday 04:46 06:26 13:33 18:20 20:30 22:09
28 August 19 Muharram Saturday 04:48 06:27 13:33 18:18 20:28 22:06
29 August 20 Muharram Sunday 04:50 06:29 13:33 18:17 20:25 22:03
30 August 21 Muharram Monday 04:53 06:30 13:32 18:15 20:23 22:01
31 August 22 Muharram Tuesday 04:55 06:32 13:32 18:13 20:21 21:58