Atbasar, September 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 23 Muharram Wednesday 04:57 06:34 13:32 18:12 20:19 21:55
2 September 24 Muharram Thursday 04:59 06:35 13:31 18:10 20:16 21:52
3 September 25 Muharram Friday 05:01 06:37 13:31 18:08 20:14 21:49
4 September 26 Muharram Saturday 05:03 06:38 13:31 18:06 20:12 21:47
5 September 27 Muharram Sunday 05:05 06:40 13:30 18:05 20:10 21:44
6 September 28 Muharram Monday 05:08 06:42 13:30 18:03 20:07 21:41
7 September 29 Muharram Tuesday 05:10 06:43 13:30 18:01 20:05 21:38
8 September 30 Muharram Wednesday 05:12 06:45 13:29 17:59 20:03 21:36
9 September 1 Safar Thursday 05:14 06:47 13:29 17:57 20:00 21:33
10 September 2 Safar Friday 05:16 06:48 13:29 17:55 19:58 21:30
11 September 3 Safar Saturday 05:18 06:50 13:28 17:53 19:56 21:27
12 September 4 Safar Sunday 05:20 06:51 13:28 17:52 19:53 21:25
13 September 5 Safar Monday 05:22 06:53 13:28 17:50 19:51 21:22
14 September 6 Safar Tuesday 05:24 06:55 13:27 17:48 19:49 21:19
15 September 7 Safar Wednesday 05:26 06:56 13:27 17:46 19:46 21:17
16 September 8 Safar Thursday 05:27 06:58 13:26 17:44 19:44 21:14
17 September 9 Safar Friday 05:29 06:59 13:26 17:42 19:42 21:12
18 September 10 Safar Saturday 05:31 07:01 13:26 17:40 19:39 21:09
19 September 11 Safar Sunday 05:33 07:03 13:25 17:38 19:37 21:06
20 September 12 Safar Monday 05:35 07:04 13:25 17:36 19:35 21:04
21 September 13 Safar Tuesday 05:37 07:06 13:25 17:34 19:32 21:01
22 September 14 Safar Wednesday 05:39 07:08 13:24 17:32 19:30 20:59
23 September 15 Safar Thursday 05:41 07:09 13:24 17:30 19:28 20:56
24 September 16 Safar Friday 05:42 07:11 13:24 17:28 19:25 20:54
25 September 17 Safar Saturday 05:44 07:12 13:23 17:26 19:23 20:51
26 September 18 Safar Sunday 05:46 07:14 13:23 17:24 19:21 20:49
27 September 19 Safar Monday 05:48 07:16 13:23 17:22 19:18 20:46
28 September 20 Safar Tuesday 05:50 07:17 13:22 17:20 19:16 20:44
29 September 21 Safar Wednesday 05:51 07:19 13:22 17:18 19:14 20:41
30 September 22 Safar Thursday 05:53 07:21 13:22 17:16 19:12 20:39