Atbasar, September 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 15 Safar Friday 04:56 06:33 13:32 18:12 20:19 21:56
2 September 16 Safar Saturday 04:59 06:35 13:31 18:10 20:17 21:53
3 September 17 Safar Sunday 05:01 06:36 13:31 18:09 20:15 21:50
4 September 18 Safar Monday 05:03 06:38 13:31 18:07 20:12 21:47
5 September 19 Safar Tuesday 05:05 06:40 13:30 18:05 20:10 21:44
6 September 20 Safar Wednesday 05:07 06:41 13:30 18:03 20:08 21:42
7 September 21 Safar Thursday 05:09 06:43 13:30 18:01 20:05 21:39
8 September 22 Safar Friday 05:11 06:45 13:29 17:59 20:03 21:36
9 September 23 Safar Saturday 05:13 06:46 13:29 17:58 20:01 21:34
10 September 24 Safar Sunday 05:15 06:48 13:29 17:56 19:59 21:31
11 September 25 Safar Monday 05:17 06:49 13:28 17:54 19:56 21:28
12 September 26 Safar Tuesday 05:19 06:51 13:28 17:52 19:54 21:25
13 September 27 Safar Wednesday 05:21 06:53 13:28 17:50 19:52 21:23
14 September 28 Safar Thursday 05:23 06:54 13:27 17:48 19:49 21:20
15 September 29 Safar Friday 05:25 06:56 13:27 17:46 19:47 21:17
16 September 1 Rabi al-Awaal Saturday 05:27 06:57 13:27 17:44 19:45 21:15
17 September 2 Rabi al-Awaal Sunday 05:29 06:59 13:26 17:42 19:42 21:12
18 September 3 Rabi al-Awaal Monday 05:31 07:01 13:26 17:40 19:40 21:10
19 September 4 Rabi al-Awaal Tuesday 05:33 07:02 13:25 17:39 19:38 21:07
20 September 5 Rabi al-Awaal Wednesday 05:35 07:04 13:25 17:37 19:35 21:04
21 September 6 Rabi al-Awaal Thursday 05:36 07:06 13:25 17:35 19:33 21:02
22 September 7 Rabi al-Awaal Friday 05:38 07:07 13:24 17:33 19:31 20:59
23 September 8 Rabi al-Awaal Saturday 05:40 07:09 13:24 17:31 19:28 20:57
24 September 9 Rabi al-Awaal Sunday 05:42 07:10 13:24 17:29 19:26 20:54
25 September 10 Rabi al-Awaal Monday 05:44 07:12 13:23 17:27 19:24 20:52
26 September 11 Rabi al-Awaal Tuesday 05:46 07:14 13:23 17:25 19:21 20:49
27 September 12 Rabi al-Awaal Wednesday 05:47 07:15 13:23 17:23 19:19 20:47
28 September 13 Rabi al-Awaal Thursday 05:49 07:17 13:22 17:21 19:17 20:44
29 September 14 Rabi al-Awaal Friday 05:51 07:19 13:22 17:19 19:14 20:42
30 September 15 Rabi al-Awaal Saturday 05:53 07:20 13:22 17:17 19:12 20:40