Atbasar, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 06:46 08:15 13:15 16:15 18:04 19:34
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 06:47 08:17 13:15 16:13 18:02 19:32
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 06:49 08:19 13:15 16:11 18:00 19:31
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 06:50 08:21 13:15 16:10 17:59 19:29
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 06:52 08:23 13:15 16:08 17:57 19:28
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 06:53 08:24 13:15 16:06 17:55 19:26
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 06:55 08:26 13:15 16:05 17:54 19:25
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 06:57 08:28 13:15 16:03 17:52 19:23
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 06:58 08:30 13:15 16:02 17:50 19:22
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 07:00 08:31 13:15 16:00 17:49 19:21
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 07:01 08:33 13:16 15:59 17:47 19:19
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 07:03 08:35 13:16 15:57 17:46 19:18
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 07:04 08:37 13:16 15:56 17:44 19:17
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 07:06 08:38 13:16 15:55 17:43 19:16
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 07:07 08:40 13:16 15:53 17:41 19:15
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:08 08:42 13:16 15:52 17:40 19:13
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:10 08:44 13:17 15:51 17:39 19:12
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 07:11 08:45 13:17 15:50 17:37 19:11
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:13 08:47 13:17 15:48 17:36 19:10
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:14 08:49 13:17 15:47 17:35 19:10
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:16 08:50 13:17 15:46 17:34 19:09
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 07:17 08:52 13:18 15:45 17:33 19:08
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:18 08:54 13:18 15:44 17:32 19:07
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:20 08:55 13:18 15:43 17:31 19:06
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 07:21 08:57 13:19 15:42 17:30 19:06
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:22 08:58 13:19 15:41 17:29 19:05
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:24 09:00 13:19 15:41 17:28 19:04
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:25 09:01 13:19 15:40 17:27 19:04
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 07:26 09:03 13:20 15:39 17:26 19:03
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:27 09:04 13:20 15:38 17:25 19:03