Kokshetau, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:49 09:32 13:31 15:32 17:19 19:03
2 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:49 09:32 13:31 15:33 17:21 19:04
3 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:49 09:32 13:32 15:34 17:22 19:05
4 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:48 09:32 13:32 15:35 17:23 19:06
5 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:48 09:32 13:33 15:36 17:24 19:07
6 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:48 09:31 13:33 15:38 17:25 19:08
7 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:48 09:31 13:34 15:39 17:27 19:09
8 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:48 09:30 13:34 15:40 17:28 19:11
9 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:47 09:30 13:34 15:42 17:30 19:12
10 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:47 09:29 13:35 15:43 17:31 19:13
11 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:47 09:28 13:35 15:44 17:33 19:14
12 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:46 09:28 13:36 15:46 17:34 19:15
13 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:46 09:27 13:36 15:47 17:36 19:17
14 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:45 09:26 13:36 15:49 17:37 19:18
15 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:44 09:25 13:37 15:50 17:39 19:19
16 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:44 09:24 13:37 15:52 17:41 19:21
17 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:43 09:23 13:37 15:54 17:42 19:22
18 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:42 09:22 13:38 15:55 17:44 19:24
19 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:42 09:21 13:38 15:57 17:46 19:25
20 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:41 09:20 13:38 15:58 17:48 19:27
21 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:40 09:19 13:39 16:00 17:49 19:28
22 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:39 09:17 13:39 16:02 17:51 19:30
23 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:38 09:16 13:39 16:04 17:53 19:31
24 January 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:37 09:15 13:39 16:05 17:55 19:33
25 January 18 Jumada al-Awaal Friday 07:36 09:13 13:40 16:07 17:57 19:34
26 January 19 Jumada al-Awaal Saturday 07:35 09:12 13:40 16:09 17:58 19:36
27 January 20 Jumada al-Awaal Sunday 07:34 09:11 13:40 16:11 18:00 19:37
28 January 21 Jumada al-Awaal Monday 07:32 09:09 13:40 16:12 18:02 19:39
29 January 22 Jumada al-Awaal Tuesday 07:31 09:08 13:40 16:14 18:04 19:40
30 January 23 Jumada al-Awaal Wednesday 07:30 09:06 13:41 16:16 18:06 19:42
31 January 24 Jumada al-Awaal Thursday 07:29 09:04 13:41 16:18 18:08 19:44